3 marca 2024

XXV Sesja Rady Powiatu w Hrubieszowie

HrubieszówHrubieszów

Reklamy

W dniu 30.04.2009 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbędzie się XXIV Sesję Rady Powiatu w Hrubieszowie.

Proponowany porządek obrad:

Reklamy

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Powiatu z dnia 26 marca 2009 r.

5. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz informacja o działalności Zarządu w okresie między sesjami.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Informacji o stanie sytuacji na rynku pracy i formach przeciwdziałania bezrobociu na terenie Powiatu Hrubieszowskiego za rok 2008”.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji o ocenie funkcjonowania instytucji kultury prowadzonych przez Powiat Hrubieszowski
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania imienia i Statutu Powiatowej Bibliotece Publicznej w Hrubieszowie.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Hrubieszowskim.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opinii dotyczącej przekształcenia Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego Lublinie.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

11. Rozpatrzenie propozycji zmian w budżecie powiatu na 2009r.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
-podjęcie uchwały.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

13. Zaopiniowanie propozycji zmian pracowni graficznej dotyczących projektu medalu „Zasłużony dla Powiatu Hrubieszowskiego”
– dyskusja
– zajęcie stanowiska

14. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje.

15. Wnioski i oświadczenia radnych.

16. Zakończenie obrad.

Hrubieszow LubieHrubie 2009