XXXI Mały Konkurs Recytatorski

Hrubieszowski Dom Kultury zaprasza do udziału w eliminacjach powiatowych XXXI Małego Konkursu Recytatorskiego. Karty uczestnictwa należy dostarczyć w terminie do 15 maja 2012 roku, eliminacje powiatowe odbędą się 22 maja.

Reklamy

Założenia programowe: Repertuar uczestnika stanowi jeden wiersz lub fragment prozy, nie prezentowany w innych konkursach, tematyka tekstu jest dowolna. Repertuaru nie wolno zmieniać na kolejnych etapach konkursu.

Czas występu: do 5 minut

 

Karty uczestnictwa należy dostarczyć w terminie do 15 maja 2012 roku na adres:

Hrubieszowski Dom Kultury, 22-500 Hrubieszów, ul. 3 Maja 7, tel. 0846962615.

 

Eliminacje powiatowe XXXI MAŁEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO odbędą się 22 maja b.r  w Hrubieszowskim Domu Kultury o godz. 1000

Przesłuchania w kategorii: klasy I – III godz. 1000, klasy IV – VI godz. 1200.

Koordynatorem MKR jest st. instruktor Joanna Błaszczak.

 

ZAPRASZAMY!


REGULAMIN KONKURSU

KARTA ZGŁOSZENIA