26 maja 2024

Zakład Karny: Niełatwa praca ale konieczna

29 marca 2014 r. na terenie Zakładu Karnego w Hrubieszowie odbyło się spotkanie dla funkcjonariuszy tutejszego zakładu wraz z ich rodzinami. Celem spotkania było ukazanie problematyki stresu zawodowego oraz sposoby radzenia sobie z jego skutkami.

Dyrektor Zakładu Karnego ppłk Janusz Krotkiewicz w formie wykładu zapoznał rodziny z historią zakładu, przeznaczeniem jednostki penitencjarnej, specyfiką wykonywania służby oraz zagrożeniami, z jakimi na co dzień zmagają się funkcjonariusze.

Następnie uczestnicy spotkania udali się do nowo wybudowanego pawilonu, gdzie mieli okazję obejrzeć jeszcze niezamieszkałe cele.


Opracowała:

szer. Anna Malinowska-Niszta

ZK Hrubieszów