14 czerwca 2024

Zalety pakietów medycznych dla firm

Zalety pakietów medycznych dla firm są bezsprzeczne. W trudnej sytuacji całej branży medycznej w naszym kraju, w miarę swobodny dostęp do usług medycznych jest wysoko oceniany przez pracowników i pracodawców. Pracownik i często jego rodzina korzysta bez ograniczeń ze świadczeń medycznych, również tych obowiązkowych, a pracodawca otrzymuje zdrowszą kadrę regularnie kontrolującą swoje zdrowie.

Zalety pakietów medycznych dla firm

Statystyki wykazują, że pracownicy mający zapewnioną opiekę medyczną w postaci pakietu medycznego dla firm czują się bezpieczniej w miejscu pracy i charakteryzują się mniejszą zachorowalnością. Lepsze samopoczucie pracowników przekłada się wprost proporcjonalnie na korzyści płynące w kierunku pracodawców. Pracownicy poddawani systematycznym kontrolom zdrowia, ale też otrzymujący szybką pomoc we wstępnej fazie zachorowania, nie biorą zwolnień, a przynajmniej w takiej ilości, jak jest to w firmach, które nie zdecydowały się na taką współpracę.

Mniejsza absencja w pracy przekłada się na wyższy procent obecności w godzinach pracy i wydajniejsze wypełnianie obowiązków pracowniczych. Pracownik czuje się doceniony przez pracodawcę i ma poczucie rosnącej wartości w hierarchii firmy. Szczególnie gdy porówna sytuację na rynku pracy i w branży medycznej, kolejki do specjalistów, a nawet do placówek podstawowej ochrony zdrowia.

Obowiązkowe badania lekarskie

Polski kodeks pracy zobowiązuje każdego pracodawcę do zapewnienia pracownikowi badań medycznych jeszcze przed podjęciem pierwszej pracy oraz badań medycznych okresowych, z częstotliwością zależną od stanowiska pracy i wykonywanych obowiązków. Zaletą pakietów medycznych dla firm jest taka współpraca, by nowy pracownik mógł wszystkie obowiązkowe badania wykonać w jeden dzień, a pod jego koniec uzyskać stosowne zezwolenie.

Taki mechanizm usprawnia sam proces przyjmowania do pracy i skraca go w optymalny sposób. Umożliwia również komfortowe przejście pracownikowi przez ten pierwszy często trudny etap identyfikacji z macierzystą już firmą.

Zalety pakietów medycznych dla firm w kontekście rodziny pracownika firmy

Optymalne pakiety medyczne dla firm zawierają też ofertę świadczeń medycznych dla rodzin pracownika. Bardzo często związane jest to z dodatkową opłatą ze strony pracownika, niewygórowaną, acz rozszerzającą zakres świadczeń medycznych na wszystkich członków rodziny.

Ten aspekt świadczeń ze strony firmy może mieć kluczowe znaczenie przy wyborach pracownika, szczególnie wyższej kadry. Świadczenia medyczne na rzecz rodziny to sposób na związanie pracownika z firmą i karta przetargowa przy aplikacjach o pracę. Pracownik przekonany o pełnej, profesjonalnej opiece medycznej obejmującej współmałżonka i dzieci, ceni sobie bardzo wysoko taką możliwość.

Pakiety medyczne to ważny element walki o pracownika i istotny argument w tworzeniu profesjonalnej, o najwyższych kwalifikacjach kadry danej organizacji. To sposób na kreatywne budowanie załogi, związanej z firmą, lojalnej i wydajnej.

Więcej o pakietach medycznych dowiesz się na mediccentre.pl

(tekst i fot. mat. partnera)