6 grudnia 2023

Zapraszamy na uroczystości z okazji 200. rocznicy utworzenia TRH

Prezes Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego im. Stanisława Staszica Jerzy L. Krzyżewski i Burmistrz Miasta Hrubieszowa Tomasz Zając zapraszają na uroczyste obchody z okazji 200. rocznicy utworzenia Towarzystwa Rolniczego Hrubieszowskiego (1816 – 2016), które odbędą się w dniach 7/8.05.2016 r. w Hrubieszowie i Dziekanowie. Nad uroczystościami honorowy patronat objął Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda. Poniżej bogaty program tych niecodziennych obchodów.

Reklamy

 

Program obchodów uroczystości w 200. rocznicę utworzenia Towarzystwo Rolniczego Hrubieszowskiego (1816 – 2016)

 

Sobota – 7.05.2016 r.

Reklamy


10.30 – Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej na budynku byłej siedziby Rady Gospodarczej Towarzystwa Rolniczego Hrubieszowskiego, przy ulicy Staszica 9 w Hrubieszowie.

 

Hrubieszowski Dom Kultury, ul. 3-go Maja 7

11.00 – Rozpoczęcie Konferencji z okazji 200. rocznicy utworzenia Towarzystwa Rolniczego Hrubieszowskiego (plus wręczenie odznaczeń).

Wykłady:

11.30 – dr Hanna Krajewska; Stanisław Staszic – uczony i polityk.

11.50 – Józef Olejniczak; „…poprawić los, powiększyć szczęśliwość drugich ludzi…”

12.10. – Jerzy L. Krzyżewski; Grotthusowie – dziedziczni prezesi TRH.

12.30 – 13.-00 – przerwa kawowa.

13.00 – Otwarcie wystawy fotograficznej „Być narodowi użytecznym”, Śladami TRH.

13.20 – prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś; Działalność Stanisława Staszica inspiracją do powstania szkolnictwa technicznego w Polsce.

13.40 – prof. dr hab. Zbigniew Wójcik; Wkład Stanisława Staszica w rozwój szkolnictwa polskiego.

14.00 – dr Joanna Romanowska; Znaczenie Stanisława Staszica dla rozwoju regionalizmu polskiego.

14.30 – przerwa obiadowa

16.00 – dr Janusz Panasiewicz; Konsekwencje katastrofalnych pożarów dla miasta Hrubieszowa i TRH.

16.20 – dr Justyna Wojtiuk; Własność wspólna – lasy TRH.

16.40 – Jerzy L. Krzyżewski; Podsumowanie i zamknięcie konferencji.

17.00 – Józef Kuropatwa, Starosta Hrubieszowski – Otwarcie wystawy okolicznościowej w Muzeum im. ks. St. Staszica, ul. 3-go Maja 11

 

Niedziela – 8.05.2016 r.

Dziekanów – teren przy świetlicy

 

9.00 – Msza św.. w intencji Stanisława Staszica i Towarzystwa Rolniczego Hrubieszowskiego – ks. Prałat Andrzej Puzon

10.15 – Uroczyste złożenie wieńców przy pomniku Stanisława Staszica w Dziekanowie.

11.00 – przerwa kawowa

11.30 – Jan Mołodecki, Wójt Gminy Hrubieszów; Kultywowanie idei staszicowskiej na terenie gminy Hrubieszów.

11.50 – dr Janusz Panasiewicz; Próby reaktywowania TRH po dekrecie likwidacyjnym Bolesława Bieruta.

12.10 – Podsumowanie i zamknięcie uroczystych obchodów 200. rocznicy utworzenia Towarzystwa Rolniczego Hrubieszowskiego.

 

 

Opracował – mak