15 czerwca 2024

Zaproszenie do udziału w projekcie

Hrubieszów Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny zaprasza do udziału w projekcie „Akademia Rozwoju Usług Turystycznych – Lubelszczyzna XXI wieku”. Projekt obejmuje doradztwo zawodowe, warsztaty aktywizujące oraz szkolenia z zakresu usług turystycznych i gastronomicznych.

Reklamy

***

Zaproszenie do uczestnictwa w projekcie

Reklamy

AKADEMIA ROZWOJU USŁUG TURYSTYCZNYCH – LUBELSZCZYZNA XXI WIEKU

Zakres usług:
Doradztwo zawodowe (2 godz./osoba) – diagnoza indywidualnych potrzeb i umiejętności uczestnika, analiza sytuacji zawodowej uczestnika, opracowanie indywidualnego planu rozwoju zawodowego.
Warsztaty aktywizujące z zakresu planowania własnego rozwoju zawodowego, radzenia sobie ze stresem i twórczego myślenia (6 godz.)

Reklamy

Usługi szkoleniowe:
a. Profesjonalna obsługa klienta w przedsiębiorstwie turystycznym (40 godz.)
b. Marketing usług hotelarskich i gastronomicznych (40 godz.)
c. Audytor wewnętrzny systemu HACCP w gastronomii (52godz.)

Grupa docelowa projektu:
– pracujące osoby dorosłe (powyżej 18 roku życia), wykonujące pracę na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenie lub umowy o dzieło,
– zamieszkałe (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) lub pracujące na terenie
woj. lubelskiego,
– zainteresowane z własnej inicjatywy nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności w formach pozaszkolnych.
Obszar realizacji projektu:
pow. parczewski, włodawski, chełmski, m. Chełm, hrubieszowski, tomaszowski, zamojski,
m. Zamość, lubartowski, lubelski, m. Lublin, Łęczyński.

Więcej informacji:

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny
Filia w Zamościu
ul. Partyzantów 3, pok.27
22-400 Zamość
tel. 84 627 11 91

www.fundacja.lublin.pl

_________________________________________________

Hrubieszow LubieHrubie 2010