23 lutego 2024

Zarząd Powiatu w Hrubieszowie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – byłego Ośrodka Zdrowia w Hostynnem Kolonii

Zarząd Powiatu w Hrubieszowie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – byłego Ośrodka Zdrowia w Hostynnem Kolonii.

Reklamy

Zarząd Powiatu w Hrubieszowie Ogłasza VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości po byłym ośrodku zdrowia stanowiącej własność Powiatu Hrubieszowskiego oznaczonej jako działka nr 342 (arkusz 2) o pow. 0,1950 ha położonej w obrębie Hostynne Kolonia jednostka ewidencyjna Werbkowice, dla której Sąd Rejonowy w Hrubieszowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZA1H/00063877/8.

Cena wywoławcza wynosi: 300 000 zł

Reklamy

­

Wadium w wysokości 15 000 zł należy wpłacić do dnia 2 stycznia 2023 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 9 stycznia 2023 roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie.

Ogłoszenie o sprzedaży zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Starostwa, na stronie internetowej www.starostwo.hrubieszow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.starostwo.hrubieszow.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Hrubieszowie ul. mjr. Dobrzańskiego „Hubala” 1, tel. 84 696 50 68 wew.62.


Link do ogłoszenia: http://bip.starostwo.hrubieszow.pl/news/3116/.html
Ogłoszenie – plik pdf


­

Ogłoszenie płatne – tekst i fot. mat. partnera


Zobacz też:

Pomóżmy spełnić marzenia wicemistrzyni Europy Matyldy Bień

Pomóżmy spełnić marzenia wicemistrzyni Europy Matyldy Bień


Zerknij na Instagram →