23 lipca 2024

Zasłużony dla Gminy Hrubieszów

Już tylko do dnia 31 marca 2010 r. organizacje pozarządowe, społeczne i sołectwa z terenu Gminy Hrubieszów mogą składać wnioski o nadanie tytułu „Zasłużony dla Gminy Hrubieszów”.

Reklamy

***

Reklamy

Nadanie tytułu jest wyrazem uhonorowania osoby szczególnie zasłużonej dla rozwoju lokalnego gminy. Tytuł może być nadany osobie aktywnej w sferze działalności społecznej, gospodarczej, kulturalnej i naukowej oraz działającej w innych dziedzinach na rzecz rozwoju i promocji Gminy Hrubieszów (w tym również pośmiertnie).

Po dniu 1 kwietnia o wyłonieniu zwycięzcy konkursu zdecyduje Kapituła Konkursowa. W jej skład wchodzą: Wójt Gminy Hrubieszów, Przewodniczący Rady Gminy Hrubieszów, przedstawiciel organizacji pozarządowej, przedstawiciel Koła Gospodyń Wiejskich, przedstawiciel partnera gospodarczego będącego członkiem stowarzyszenia działającego na terenie Gminy Hrubieszów oraz osoby, które uzyskały tytuł „Zasłużony dla Gminy Hrubieszów” w latach poprzednich.

Reklamy

Zwycięzca oprócz tytułu otrzyma statuetkę przedstawiającą dłoń, która w hołdzie pochyla czapkę zdjętą z głowy. Ogłoszenie wyników nastąpi podczas Dnia Samorządowca, pod koniec maja br.

Regulamin konkursu wraz z formularzem wniosku dostępny jest na stronie internetowej Gminy:

TUTAJ »

Można go również pobrać osobiście w Gminnym Centrum Informacji Turystycznej (budynek Urzędu Gminy Hrubieszów).

Sekretarz Gminy Hrubieszów
(-) Tomasz Zając