17 kwietnia 2024

Zawodowy strzał w 10 – możesz wybrać i wygrać

Kuratorium Oświaty w Lublinie organizuje w dniu 13 kwietnia 2018 r. dzień promujący kształcenie zawodowe pod hasłem: „Zawodowy strzał w 10 – możesz wybrać i wygrać”. W powiecie hrubieszowskim odbędzie się spotkanie przedstawicieli szkół zawodowych naszego powiatu, pracodawców oraz uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

 

W ostatnim czasie dyrektorzy i nauczyciele szkół zawodowych zadają sobie pytania: Jak zachęcić kandydatów do wyboru danego zawodu w naszej szkole? W jaki sposób szkoła zawodowa może promować kształcenie w zawodach?

Wychodząc naprzeciw tym pytaniom, Kuratorium Oświaty w Lublinie – Delegatura w Zamościu, we współpracy z organami prowadzącymi szkoły oraz szkołami zawodowymi, organizuje w dniu 13 kwietnia 2018 r. dzień promujący kształcenie zawodowe pod hasłem: „Zawodowy strzał w 10 – możesz wybrać i wygrać” skierowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

W tym dniu chcemy, wspólnie z pracodawcami, zachęcić młodzież do podjęcia nauki w szkołach zawodowych: technikum, szkole branżowej I i II stopnia oraz szkole policealnej.

Pragniemy udowodnić, że szkoła zawodowa jest szkołą pozwalającą na zdobycie wykształcenia ogólnego i zawodowego. To absolwenci tych szkół zostają m.in.: mechanikami, informatykami, kucharzami, sprzedawcami, budowlańcami, elektrykami, kelnerami, kierowcami, a więc fachowcami, których potrzebuje współczesny rynek pracy.

Również w powiecie hrubieszowskim odbędzie się spotkanie przedstawicieli szkół zawodowych naszego powiatu, pracodawców oraz uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Serdecznie zapraszamy do Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie, ul. Zamojska 18A, dnia 13 kwietnia 2018 r. w godzinach 8.30 – 12.00.

Zachęcamy także pracodawców do udziału w akcji promującej szkolenie zawodowe oraz przyszłych uczniów szkół zawodowych do zapoznania się z ofertą kształcenia zawodowego w powiecie hrubieszowskim.

 

Organizatorzy

Zespół Szkół nr 1

Telefon/fax: (84) 696-33-38

E-mail: zs1_hrubieszow@poczta.onet.pl

www.zs1hrubieszow.pl