Zdążyć przed przemocą…

W czwartek w Powiatowym Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczych w Hrubieszowie odbyła się realizacja projektu „Zdążyć przed przemocą – szkolenia dla uczniów, rodziców i nauczycieli”, w ramach zadania publicznego z zakresu edukacji, oświaty i wychowania, a dotyczącego wzmocnienia bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych w województwie lubelskim, finansowanego przez Kuratorium Oświaty w Lublinie.

Reklamy

 

Spotkanie  Pani dr Małgorzaty Sitarczyk z młodzieżą rozpoczęło cykl szkoleń na temat przemocy i agresji. Uczniowie uczestniczyli w treningu umiejętności kontrolowania negatywnych emocji i konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, dowiedzieli się jak należy zachować się w obliczu zagrożenia oraz jakie są konsekwencje dla sprawców przemocy.

Następnymi uczestnikami szkolenia byli rodzice uczniów SOSW w Hrubieszowie. Rodzice mieli możliwość poszerzenia swojej wiedzy na temat przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania u dzieci, wyposażeni zostali w umiejętności pozwalające na świadome stosowanie metod wychowawczych wobec dzieci z zaburzeniami zachowania.

Rodzice skorzystali również z konsultacji indywidualnych. Kolejną grupą objętą projektem byli nauczyciele i wychowawcy PZPSW, którym pani Małgorzata dostarczyła wiedzy prawnej, psychologicznej i pedagogicznej z zakresu standardów postępowania w sytuacjach trudnych wychowawczo, w których wychowankowie przejawiają agresję i przemoc w różnych relacjach społecznych.

Serdecznie dziękujemy pani dr Małgorzacie Sitarczyk za dzień spędzony z nam. Jesteśmy pewni, że podejmując realizację takich projektów przyczynimy się do bezpieczeństwa i dobrej twórczej atmosfery sprzyjającej uczniom, rodzicom i nauczycielom.

 

Zdjęcia:

http://mamysiebie.info/fotki/zdazyc_przemoc/index.html