Zebrania sprawozdawczo wyborcze Samorządów Mieszkańców

W minionym tygodniu odbyły się zebrania sprawozdawczo wyborcze Samorządów Mieszkańców – nr 8 „Kolejarz”, nr 7 „Jagielońskie”, nr 9 „Piłsudskiego”. Podczas tych zebrań dokonano wyboru nowych władz samorządów. Wyniki przedstawiamy poniżej.

Reklamy

SM „Kolejarz”:
przewodniczący – Danuta Kowalska;
zarząd: Sylwester Skowronek, Zofia Wysocka, Ryszard Semeniuk, Lucjan Haciuk;

SM „Jagielońskie”:
przewodniczący – Kazimierz Małyska;
zarząd: Anna Hołubik, Krzysztof Skierski, Grażyna Szpit, Wiesław Bańka;

SM „Piłsudskiego”:
przewodniczący – Zenon Poluch;
zarząd: Wanda Białecka, Zygmunt Franke, Teresa Potkowik, Marian Nadulski.

W zebraniach gościnnie uczestniczyli Z-ca burmistrza miasta Pan Paweł Pelermuter, sekretarz
miasta Pan Czesław Podgórski oraz radni Rady Miasta. Na zebranie SM „Jagielońskie”, na specjalne zaproszenie przewodniczącej samorządu oraz radnej z tego okręgu wyborczego, przybył burmistrz miasta Pan Tadeusz Graj.

Oprócz części wyborczej poruszane były sprawy lokalne oraz całego miasta. Na szereg pytań
odpowiedzi udzielali przedstawiciele władz miasta.

Zebrania pozostałych samorządów odbędą się w następujących terminach:

SM nr 1 „Pobereżany”
28.03.2011
godz.17:00 Szkoła Podstawowa nr 3
ul. Zamojska 16
Boruc Wiesław

SM nr 4 „Śródmieście”
29.03.2011
godz. 18:00 Sala konferencyjna Urzędu Miasta
Wiech Ryszard

SM nr 5 „Sławęcin”
30.03.2011
godz. 18:00 Przedszkole nr3
ul. M Konopnickiej 4
Bojarczuk Józef

SM nr6 „Żeromskiego”
31.03.2011
godz. 18:00 Szkoła Podstawowa nr 2
ul. Żeromskiego 29
Pirogowicz Krzysztof

SM nr 2 „Polna”
6.04.2011
godz. 17:00 SKK „Słoneczko”
ul. Polna 19
Jędruszczak Zdzisław

SM nr 3 „Podgórze”
7.04.2011
godz. 16:00 Restauracja „Szałas”
ul. Wyzwolenia
Pilarczyk Józef

***

Przygotował AP