23 maja 2024

Zebranie mieszkańców osiedla nr 4 Śródmieście

Zarząd Osiedla nr 4 Śródmieście zaprasza mieszkańców na zebranie z udziałem Burmistrza Miasta Hrubieszowa, które odbędzie się w dniu 11 grudnia 2015 r. o godz. 17.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta.


Prponowany porzadek zebrania:


1. Otwracie zebrania.

2. Przyjęcie porzadku zebrania.

3. Konsultacja projektu budżetu Burmistrza Miasta na 2016 r.

4. Dyskusja.

5. Sprawy różne

6. Zakończenie zebrania.

 

Przewodniczący Zarządu Osiedla

(-) Jan Szulakiewicz