Zebranie sołectwa Sławęcin

W dniu 11 marca 2018, w lokalu Przedszkola nr 3 przy ul. Konopnickiej, odbędzie się zebranie wiejskie sołectwa Sławęcin.

Reklamy

 

Początek zebrania o godz. 16:00.

 

Proponowany porządek zebrania:

– zapoznanie z założeniami budżetu miasta na 2018 rok

– zapoznanie z budżetem obywatelskim miasta Hrubieszowa na 2018 rok

– informacja o działalności sołectwa w 2017 roku

– zajęcie stanowiska w sprawie możliwości przyjęcia i zagospodarowania budynku po byłym sklepie spożywczym przy ul. Batalionów Chłopskich

– sprawy różne

 

Sołtys sołectwa Sławęcin

Józef Bojarczuk