19 lipca 2024

Zespół Szkół nr 3 im. Tadeusza Kościuszki Zaprasza!

Gimnazjalisto! Czas na dobrą i mądrą decyzję! Zespół Szkół nr 3 im. Tadeusza Kościuszki Zaprasza! Do 3-letniego liceum ogólnokształcącego, w którym możesz być uczniem klas:

Reklamy


Klasa matematyczno-fizyczna z rozszerzonym programem matematyki, fizyki i informatyki lub chemii

Interesują Cię przedmioty ścisłe, a przy tym chcesz doskonale posługiwać się komputerem?

Reklamy

Planujesz studia politechniczne lub takie, na których musisz się wykazać wiedzą z dziedziny matematyki, fizyki czy informatyki?

Jeśli interesujesz się nowoczesnymi technologiami, komputeryzacją, informatyką, organizacją i zarządzaniem, wybierz ten profil.

Reklamy

Marzysz o studiach technicznych, później o dobrej i rozwijającej i pracy, w której możesz rozwinąć swoje zainteresowania w tym kierunku, wybierz klasę o tym profilu 

Chcesz studiować informatykę, telekomunikację, analitykę finansową, czy też matematykę, fizykę lub wybierasz kierunki techniczne na politechnice – wybierz tą klasę, a my na pewno sprostamy Twoim wymaganiom i rozwiniemy Twoje zainteresowania

Proponując Ci rozszerzony program nauczania z zakresu matematyki, fizyki i informatyki lub chemii sprawimy, że Twoja wiedza stanie się rozleglejsza i głębsza. U nas nie tylko świetnie przygotujesz się do egzaminu maturalnego z tych przedmiotów, ale także zdobędziesz cenne umiejętności pomocne na dalszym etapie kształcenia.

Coraz więcej wskazuje na to, że zapotrzebowanie na osoby z wykształceniem ścisłym będzie nadal wzrastało, stąd warto abyś wybrał profil, który pozwoli Ci sprostać wymaganiom wyższych uczelni technicznych i ekonomicznych.

Wiedza z tego zakresu to tradycja, ale przede wszystkim przyszłość!

To klasa stworzona z myślą o tych, którzy lubią przedmioty ścisłe, oraz zdają sobie sprawę z tego, jak rośnie zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowane kadry techniczne. Wychodząc naprzeciw potrzebom edukacyjnym europejskiego rynku pracy dajemy Ci szansę na przygotowanie do zdobycia poszukiwanego wykształcenia inżyniera.

 

Klasa humanistyczna z rozszerzonym programem z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie

Jeśli lubisz dyskutować, rozmawiać, czytać, szukać odpowiedzi na egzystencjalne pytania;

Jeżeli interesujesz się literaturą, muzyką, szeroko rozumianą kulturą, aktorstwem, dziennikarstwem;

A może chętnie chodzisz do kina, na wystawy lub koncerty, oglądasz filmy, przedstawienia teatralne?

Interesujesz się historyczną przeszłością oraz współczesnymi wydarzeniami politycznymi i społecznymi?

Czasem piszesz pamiętniki, blogi, felietony, wiersze…?

Jesteś otwarty na świat, chcesz poznawać ciekawych ludzi, nowe kraje i języki obce.

Drogi twórczy, młody człowieku, może przyszły pisarzu, polonisto, prawniku, kulturoznawco, krytyku literacki, filmowy, dziennikarzu, pedagogu, psychologu, aktorze…- ta klasa jest właśnie dla Ciebie! Znajdziesz tu przyjaciół, bratnie dusze, z którymi będziesz mógł podzielić się refleksjami i spostrzeżeniami…Poszerzysz wiedzę o kulturze i literaturze. Nauczysz się sztuki dyskusji i wyciągania wniosków. Zdobędziesz narzędzia przydatne do interpretacji dzieł literackich, zjawisk kulturowych, społecznych, wydarzeń politycznych. Rozwiniesz umiejętności pisania tekstów w różnych konwencjach gatunkowych  i stylistycznych.

Ucząc się w klasie humanistycznej, będziesz mógł rozwijać swoje zainteresowania  i pogłębiać wiedzę:

Startując w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, literackich, recytatorskich;

Uczestnicząc np. w lekcjach muzealnych, wyjściach i wyjazdach do kina i teatru;

Przygotowując okolicznościowe programy artystyczne, specjalne spotkania i sesje tematyczne (np. wieczorki poetyckie, dzień wybranego pisarza).

Profil humanistyczny ma za zadanie przygotować ucznia do świadomego wyboru kierunku dalszego kształcenia, daje solidne i pewne podstawy do podjęcia studiów między innymi na takich kierunkach jak: filologia polska (i inne), prawo, historia, stosunki międzynarodowe, politologia, dziennikarstwo, psychologia, teatrologia, historia sztuki, pedagogika, edytorstwo, kulturoznawstwo…

Ideą kształcenia humanistycznego jest wychowanie wszechstronnie wykształconego, kreatywnego człowieka, świadomego odbiorcę kultury, a nawet przedstawiciela autentycznej elity inteligenckiej.

 

Klasa biologiczno-chemiczna z rozszerzonym programem biologii i chemii

Jeśli chcesz zostać lekarzem, stomatologiem, ratownikiem medycznym, farmaceutą, fizjoterapeutą, analitykiem medycznym, weterynarzem, to klasa dla Ciebie

Interesują Cię przedmioty przyrodnicze

Może chcesz studiować biotechnologię lub kosmetologię

Klasa biologiczno chemiczna pozwala atrakcyjnie i skutecznie przygotować na kierunki medyczne i pokrewne .Oferta kształcenia uwzględnia edukację w zakresie poszerzonej fizjologii człowieka, genetyki, zagadnień z zakresu zdrowia i jego ochrony. Wprowadza korelacje treści z zakresu chemii i fizyki.

Innowacje nauczania łączą metody tradycyjne i nowoczesne. Zgodnie z celem reformy stawiają  na kształcenie umiejętności. Rozwijanie zainteresowań w wymienionym  zakresie  otwiera  możliwości spełnienia się w zawodach medycznych, biotechnologii i także tych powiązanych z aktywnością ruchową i wypoczynkiem- pożądanych na rynku pracy. Klasa cieszy się niesłabnącą popularnością i dobrą opinią. Rozwija entuzjazm, pasje. Metody audio-wizualne, kontakty z uczelniami, wyjazdy na pokazy i odczyty, wycieczki terenowe czynią naukę ciekawą i dostępną. Jeśli stawiasz na kompetencje, doświadczenie i uzasadniasz swój wybór.   

 

Klasa dziennikarsko-językowa z rozszerzonym programem z języka polskiego, języka angielskiego, drugiego języka obcego i  wiedzy o społeczeństwie

Zapraszamy uczniów kreatywnych, ciekawych świata, pragnących pogłębiać swoją wiedzę a jednocześnie rozwijać pasję dziennikarską

Uczniowie tej klasy będą mogli rozwijać szeroko pojęte zainteresowania ukierunkowane szczególnie na przedmioty potrzebne im w przyszłości do podjęcia pracy w różnego rodzaju mediach.

Zwiększona liczba godzin z języka polskiego pomoże w rozszerzeniu i wzbogaceniu słownictwa, zdobywaniu umiejętności kontaktów interpersonalnych, pozwoli na zdobycie większej wprawy w tworzeniu własnych tekstów, swobodnym przekazywaniu informacji, korzystaniu z różnych źródeł wiedzy z uwzględnieniem technologii informacyjnej.

Zajęcia z języka angielskiego oraz możliwość wyboru jeszcze jednego języka obcego (niemieckiego lub rosyjskiego) pomogą w przyszłości bez przeszkód kontaktować się ze światem.

W celu umożliwienia zdobywania praktyki udostępniamy uczniom szkolną gazetkę, stronę internetową oraz radiolę. Aktywne uczestnictwo w bogatym życiu kulturalnym społeczności szkolnej będzie także świetną okazją do intensywnego rozwoju zainteresowań i talentów.

Klasa dziennikarska otwiera szerokie możliwości późniejszego podjęcia studiów na kierunkach filologicznych, dziennikarstwie, kulturoznawstwie, europeistyce, kierunkach o profilu społecznym

(prawo, socjologia, pedagogika).

 

Klasa sportowa z rozszerzonym programem biologii, języka angielskiego i wychowania fizycznego

Zapewniamy nową pełnowymiarową salę gimnastyczną w pełni wyposażoną, zewnętrzne boiska o nawierzchni poliuretanowej, siłownię oraz typowy i nietypowy sprzęt sportowy, który uatrakcyjni Ci uczestnictwo w lekcji.

Będziesz miał możliwość uczestnictwa w wyjazdach na pływalnię i na narty gdzie nauczysz się nowych umiejętności

Poznasz naszą Ojczyznę będąc uczestnikiem spływów kajakowych, rajdów rowerowych oraz pieszych wędrówek

W klasie sportowej proponujemy Ci 10 godzin tygodniowo wychowania fizycznego. Przez trzy lata nauki będziesz miał w sumie 1000 godzin wychowania fizycznego.

Zajęcia wychowania fizycznego obejmować będą:

– 3 godziny zgodnie z podstawą programową (1 godzinę obowiązkową i 2 godziny obowiązkowe, lecz wybierane przez uczniów),

– 7 godzin specjalistycznego szkolenia sportowego – piłki siatkowej lub koszykowej

W klasie sportowej przewidziane są obozy sportowe, zajęcia ze sportów wodnych i zimowych.

Zgodnie z podstawą programową w klasie drugiej i trzeciej zostanie zwiększona ilość godzin z biologii i języka angielskiego.

Plan zajęć ułożony będzie w taki sposób abyś po zajęciach sportowych mógł zadbać o higienę osobistą.

Po ukończeniu edukacji w klasie sportowej będziesz przygotowany do studiów na uczelniach wychowania fizycznego, uczelniach mundurowych, ale także studiach biologicznych, geograficznych i językowych.

 

Klasa turystyczno-krajoznawcza z rozszerzonym programem geografii, biologii, języka angielskiego

Chcesz poszerzyć swoje zainteresowania z zakresu geografii, turystyki, szeroko rozumianej etnografii regionu i Ojczyzny, to profil dla Ciebie

W tej klasie zapewniamy realizację podstawy programowej geografii na poziomie rozszerzonym. Punkty uzyskane z egzaminu maturalnego z geografii brane są pod uwagę na wielu uczelniach.

Przykładem są różne kierunki SGH, SGGW, AWF, wiele wydziałów przyrodniczych, ekonomicznych i innych. Udział w wielu różnorodnych projektach turystycznych realizowanych w ramach lekcji i zajęć pozalekcyjnych. Nasza Szkoła nie rozpoczyna dopiero ich realizacji – na podstawie doświadczeń kontynuujemy te, które sprawdziły się w ciągu kilkudziesięciu lat działalności oraz rozszerzamy ofertę:

terenowe zajęcia korelacyjne geografii z innymi przedmiotami (historią, biologią, wiedzą o kulturze i innymi) np. na Roztoczu, Polesiu Lubelskim,

wycieczki klasowe rozszerzające wiadomości i umiejętności zdobyte na lekcjach i integrujące zespół,

rajdy piesze Szkolnego Koła Geograficznego z elementami surwiwalu dla lubiących trochę więcej turystycznych wrażeń… W roku szkolnym 2011/2012  odbył się już XXI rajd SKG,

wycieczki tematyczne,

spływy kajakowe i wiele innych form turystyki aktywnej, do udziału w których zapraszamy.

 

Klasa społeczno – psychologiczna z rozszerzonym programem z języka polskiego, języka angielskiego i biologii

Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby w przyszłości kontynuować swoją edukację studiując zarówno na kierunkach humanistycznych, zwłaszcza psychologię ogólną, społeczną, socjologię, pedagogikę, resocjalizację, jak i na kierunkach przyrodniczych

Kierunki studiów związane z szeroko pojmowanym zainteresowaniem człowiekiem cieszą się niegasnącą popularnością. Nasza szkoła proponuje zatem, ciekawe i niezwykle praktyczne połączenie nauki języka polskiego i biologii w zakresie rozszerzonym. Zwiększona liczba godzin z języka polskiego pozwoli uczniom zdobyć szereg wiadomości i umiejętności niezbędnych do sprawnego komunikowania się w świecie współczesnym, poszerzy zakres ich słownictwa, zapozna z możliwościami, jakie otwierają się przed ludźmi sprawnie posługującymi się językiem ojczystym, uwrażliwi na procesy językowe, które mają miejsce we współczesnej polszczyźnie. Lekcje języka polskiego umożliwią też głębszą analizę wielu dzieł literackich pokazujących często uniwersalne prawdy o człowieku i świecie. Należy pamiętać, że zainteresowanie światem i człowiekiem nie powinno pozostawać jednak tylko w świecie literatury gdyż każdego dnia dookoła nas ma miejsce wiele fascynujących zjawisk, których często nie jesteśmy świadomi. Dlatego proponujemy w tej klasie także zwiększoną liczbę godzin biologii, dzięki której świat będzie bardziej zrozumiały a młodzi ludzie świadomie dostrzegą jego zagrożenia i piękno. Pogłębiona, dobrze ugruntowana wiedza z tych przedmiotów daje późniejszą możliwość skorzystania z szerokiej oferty uczelni. Jesteśmy przekonani, że wczesne sprecyzowanie zainteresowań daje naszym uczniom szansę na osiągnięcie sukcesu w przyszłości. Klasa o profilu społeczno – psychologicznym zapewnia doskonałą możliwość rozwoju pod czujnym okiem doświadczonych i życzliwych pedagogów.

 

Klasa matematyczno-geograficzna z rozszerzonym programem z matematyki, geografii, języka angielskiego

Jeśli wiesz, że w procesie rekrutacji na studia powinnaś /powinieneś/ wykazać się zdanym na poziomie rozszerzonym egzaminem z matematyki lub geografii oraz języka obcego, to w klasie  – „ekonomicznej” będziesz miała /miał/ szansę, aby rzetelnie przygotować  się do egzaminów z tych przedmiotów.

Uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań związanych z ekonomią 

Klasa utworzona z myślą o uczniach, którzy planują związać swoją przyszłość z ekonomią, finansami, bankowością czy marketingiem, lub też zainteresowani są rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej. Matematyka i geografia realizowana w zwiększonym wymiarze godzin pozwolą na dobre przygotowanie do matury i skorzystanie z szerokiej oferty szkół wyższych. Dobre opanowanie języka angielskiego ułatwi swobodne poruszanie się w świecie biznesu. Rozszerzoną ofertę uzupełnia przedmiot Wstęp do ekonomii, wprowadzający w świat nauki o gospodarce. Od wielu lat współpracujemy z Narodowym Bankiem Polskim, Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Administracji oraz Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości, dzięki czemu realizujemy różne ciekawe inicjatywy. Ponadto udział w konkursach, olimpiadach, wycieczkach przedmiotowych czy spotkania z interesującymi ludźmi spowodują, że kształcenie w tej klasie dostarczy wielu pozytywnych emocji. 31 października 2012r podpisane zostało porozumienie o współpracy naszej szkoły z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie. Uczniowie i nauczyciele  będą zapraszani na najważniejsze wydarzenia naukowe odbywające się w Krakowie. Skorzystają również z bazy naukowej Uniwersytetu. Uczniowie wezmą udział w prezentacjach oferty dydaktycznej uczelni. W planach porozumienia jest także mowa o utworzeniu klasy objętej patronatem prof. Andrzeja Chochoła, rektora UEK. W ramach porozumienia uczelnia będzie cyklicznie zapraszać uczniów i nauczycieli  nie tylko na tradycyjne Dni Otwarte, ale także spotkania z autorytetami z polski i zagranicy.

Klasa ta jest kontynuacją dobrych tradycji Technikum i Liceum Ekonomicznego. Mamy sprawdzoną i doświadczoną kadrę nauczycielską w nauczaniu przedmiotów ekonomicznych.