Zjazd Absolwentów STASZICA – Matura 1982

24 sierpnia odbędzie się Zjazd Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. St. Staszica, którzy ukończyli tę szkołę w roku 1982.

Reklamy

***

Wszyscy chętni do uczestnictwa w Zjeździe proszeni są o kontakt z panem Mirosławem Dąbrowskim pod nr tel. 846 972 769 lub dokonać wpłaty w wysokości 125 zł na konto:

PKO BP O/Hrubieszów
85102053560000130200386805

z dopiskiem „Zjazd”
Prosimy podać nr klasy oraz nazwisko panieńskie w przypadku mężatek.

Program uroczystości:

16:30 – zbiórka uczestników Zjazdu pod Sierżantem
17:00 – Msza Święta w Kościele św. Mikołaja
18:00 – Część oficjalna w restauracji Kasieńka, wystąpienie gospodarzy uroczystości i zaproszonych gości
18:00 – Biesiada – gra zespół BRUNO