23 kwietnia 2024

Zmiana numerów telefonów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie

Z dniem 2 stycznia 2013 r. uległy zmianie numery telefonów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie.

Aktualne dane teleadresowe Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie:

Powiatowy Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie
ul. Ceglana 58/1
22-500 Hrubieszów

tel./fax 84 696 37 77
tel. 84 697 07 83
tel. 84 697 00 53
fax. 84 542 19 96
e-mail: sekretariat@pcprhrubieszow.pl
adres strony: www.pcprhrubieszow.pl