Zostaw 1 % podatku w Hrubieszowie

Urząd Miasta zachęca podatników do przekazywania 1 % organizacjom, które działają na terenie Hrubieszowa.

Reklamy

 

Od 2004 roku każdy z nas będąc podatnikiem może 1 % swojego podatku przekazać dowolnej, uprawnionej do otrzymania takiego wsparcia organizacji pożytku publicznego. Ten proces w żaden sposób nie obciąża podatnika, a sama czynność jest niezwykle prosta. Należy  w odpowiednią rubrykę na końcu formularza PIT wpisać numer KRS wybranej przez nas instytucji. Resztę zrobi za nas Urząd Skarbowy, przelewając odpowiednią kwotę na konto danej organizacji. Wspierając organizacje pożytku publicznego nie dokładamy nic ze swojego portfela, rozdysponowujemy jedynie kwotę, którą i tak musielibyśmy przekazać na rzecz Skarbu Państwa.

Zachęcamy podatników do przekazywania 1 % organizacjom, które działają na terenie naszego Miasta Hrubieszowa. Przekazując 1 % swojego podatku organizacjom pożytku publicznego z Hrubieszowa pomagamy ludziom, którzy często mieszkają tuż obok nas. Mamy realny wpływ na poprawę jakości życia naszej społeczności. Pamiętajmy, że na złożenie zeznania podatkowego mamy czas do 30 kwietnia 2019 roku.  

 

Wykaz hrubieszowskich organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2018 rok (stan na 18.02.2019 r.):

1. BEZPIECZNY POWIAT HRUBIESZOWSKI – KRS 0000045770

2. MIEJSKI KLUB SPORTOWY „UNIA” HRUBIESZÓW – KRS 0000074797

3. STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY „JESTEM” IM.ŚW. JANA BOSKO – KRS 0000197582

4. „FUNDACJA KULTURY I PRZYJAŹNI POLSKO-FRANCUSKIEJ IMIENIA STEFANA I KRYSTYNY MAŁŻONKÓW DU CHATEAU” W HRUBIESZOWIE – KRS 0000240291

5. STOWARZYSZENIE AMAZONKI W HRUBIESZOWIE – KRS 0000276264.

Pełna lista wszystkich uprawnionych opp dostępna jest na stronie https://niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/

 

Jak przekazać 1 % na rzecz organizacji (źródło ngo.pl):

1. Sprawdź, czy możesz przekazać 1% podatku organizacjom. 
Możesz przekazać 1%, jeżeli wypełniasz PIT–36, PIT–36L, PIT–37, PIT–28, PIT–38 lub PIT–OP. 

2. Wybierz organizację pożytku publicznego (OPP), której chcesz przekazać 1%. 
Pomyśl o przekazaniu 1% organizacji ze swojej okolicy – wykaz hrubieszowskich OPP poniżej. Pełna lista OPP uprawnionych do otrzymywania 1 % znajduje się w wykazie publikowanym przez Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności https://niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/ . 

3. Wypełnij odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym. 
Rubryki „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP” nie da się pominąć. Wybieramy/wpisujemy numer pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym organizacja, której chcemy przekazać 1% należnego podatku. 

4. Składasz PIT. 

 

 Jak przekazać 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) w usłudze Twój e-PIT.

Instrukcja krok po kroku: 

1. W serwisie podatki.gov.pl wybierz Twój e-PIT. 

2. Uwierzytelnij się

1) Wpisz swoje dane:

  •  PESEL (albo: NIP i datę urodzenia)
  • kwotę przychodu z deklaracji za rok 2017
  • kwotę przychodu z jednej z informacji od pracodawców (np. PIT-11) za 2018 rok i potwierdź kwotą nadpłaty/podatku do zapłaty z deklaracji za rok 2017

2) lub użyj profilu zaufanego. 
 

3. Na głównym ekranie zobaczysz informację o OPP. 

4. Jeśli robisz to po raz pierwszy:

1) wybierz z listy numer KRS tej OPP, której chcesz przekazać 1% podatku 
2) wskaż cel szczegółowy (jeśli chcesz) 
3) zaznacz zgodę (jeśli chcesz) na przekazanie OPP informacji o 1% podatku. 
 

5. Jeśli chcesz zmienić OPP:

1) wybierz opcję „Zmieniam organizację” 
2) wybierz z wykazu OPP numer KRS organizacji, której chcesz przekazać 1% 
3) wskaż cel szczegółowy (jeśli chcesz) 
4) zatwierdź tę zmianę.

6. Jeśli chcesz zmienić tylko cel szczegółowy:

1) wybierz opcję „Zmieniam organizację” 
2) nie zmieniając numeru KRS, edytuj informację o celu szczegółowym 
3) zatwierdź tę zmianę

7. Zaakceptuj i wyślij zeznanie. 

Uwaga: Usługa Twój e-PIT automatycznie wskazuje tę OPP, która w ubiegłym roku otrzymała od Ciebie 1% podatku. Wskazuje też cel szczegółowy i automatycznie zaznacza zgodę na przekazanie wybranej OPP informacji o 1%, według informacji z ubiegłego roku. Możesz edytować te dane.
Twój e-PIT wylicza kwotę 1% podatku na podstawie aktualnych danych. 

 

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa PIT).

 

Źródło informacji: https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/jak-przekazac-1-podatku-w-usludze-twoj-e-pit/jak-przekazac-1-podatku-na-rzecz-opp-krok-po-kroku/, UM Hrubieszów