20 lipca 2024

ZS nr 1: Kiedyś – Mechaniczna i Igiełki – teraz ZS nr 1 i Facebook…

Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie (ul. Zamojska 18A), lider, jeśli chodzi o kształcenie zawodowe, obecnie proponuje naukę w wielu różnorodnych zawodach w Technikum i w Zasadniczej Szkole Zawodowej. To jednocześnie jedna z najstarszych szkół w regionie.

Reklamy


Historia…

Początek naszej placówki sięga roku 1925, kiedy to powstaje Szkoła Rzemieślnicza Sejmiku Powiatowego. Jej założycielem i pierwszym dyrektorem był Antoni Witer-Wiatrowski, nauczyciel, historyk i miłośnik zabytków regionalnych. Szkoła przechodziła szereg zmian organizacyjnych, w zależności od potrzeb miasta i przybierała różne nazwy. W 1936 roku została przemianowana na Szkołę Mechaniczną. Ta nazwa i charakter szkoły przetrwały do 1944 roku. W okresie okupacji, mimo szykan ze strony okupanta, szkoła kontynuowała swoją działalność i należała do Towarzystwa Prywatnych Szkół Zawodowych w Hrubieszowie.

Reklamy

We wrześniu 1944 roku szkoła podjęła normalną pracę, dzięki pracownikom, którzy w czasie działań wojennych z narażeniem życia uratowali i zabezpieczyli przed zniszczeniem maszyny, narzędzia, urządzenia i inne pomoce szkolne. W tym samym roku szkoła otrzymuje nazwę Gimnazjum Mechaniczne Towarzystwa Prywatnych Szkół Zawodowych w Hrubieszowie. W roku1948 szkołę upaństwowiono a nazwę zmieniono na Czteroletnie Państwowe Gimnazjum Mechaniczne I stopnia. W 1950 roku szkołę połączono z Publiczną Średnią Szkołą Zawodową i nadano nazwę Zasadnicza Szkoła Metalowo-Odlewnicza.

W latach 1944-1950 warsztaty szkolne brały udział w usuwaniu zniszczeń powojennych na terenie powiatu hrubieszowskiego. Wyremontowano dwa młyny, trzy gorzelnie, tartak, uruchomiono elektrownię w Hrubieszowie. Ponadto przeprowadziły remonty wielu maszyn i urządzeń rolniczych oraz silników gospodarczych. W latach pięćdziesiątych produkowały obrabiarki dla zasadniczych szkół zawodowych w okręgu lubelskim.

Reklamy

Rok 1954 przynosi kolejną zmianę na Zasadniczą Szkołę Mechanizacji Rolnictwa. Kuratorium Okręgu Szkolnego w Lublinie na podstawie zarządzenia Ministra Oświaty nadało szkole w 1968 roku imię „25 – lecia Polski Ludowej”.

1 września 1973 roku utworzono zbiorczy zakład szkolny o nazwie Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Hrubieszowie, a po kilku latach – w 1981 roku zmieniono nazwę na Zespół Szkół Mechanizacji Rolnictwa.

W latach 1925-1944 zajęcia teoretyczne i warsztatowe odbywały się w budynkach fundacji Stanisława Staszica przy ulicy Żeromskiego. Następnie szkoła otrzymała budynek przy ulicy Kilińskiego, w którym prowadziła naukę teoretyczną. Od roku 1950 zajęcia praktyczne odbywały się w różnych punktach miasta. Szkoła posiadała internat przy ulicy Górnej i Ciesielczuka. Ze względu na trudne warunki lokalowe i postępujący rozwój szkoły podjęto starania o budowę nowych obiektów szkolnych. W czerwcu 1962 roku położono kamień węgielny pod budowę obiektów przy ulicy Zamojskiej. Internat i warsztaty szkolne ukończono i przekazano do użytku w 1964 roku, a budynek szkolny w 1969 roku.

Zespół, do 2001 skupiał takie szkoły jak: Technikum MechaniczneLiceum Zawodowe, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, a młodzież kształciła się w takich branżach jak: mechaniczna, elektryczna, ślusarsko – tokarska, budowlana, a ostatnio gastronomiczna.

1926 roku Sejmik Powiatowy zdecydował o utworzeniu w Hrubieszowie Średniej Szkoły Zawodowej Żeńskiej. Była to szkoła zawodowa o specjalności krawiecko-bieliźniarskiej o 3-letnim cyklu kształcenia. Nauka w nowej szkole rozpoczęła się 2 października 1926 r. Kierownikiem szkoły została Julia Wojsławówna. Szkoła początkowo nie miała swojego budynku , część zajęć odbywała się w prywatnym budynku Sióstr Skrytek przy ul. 3 Maja. W 1928 roku nowym kierownikiem szkoły została Klaudia Podhorska.

Gdy wybuchła II wojna światowa, Niemcy większość szkół zlikwidowali, jednak hrubieszowskiej szkoły żeńskiej nie rozwiązano, uczennice zaczęły pracować na potrzeby armii niemieckiej.

20 lipca 1944 roku w niedzielę przyszło wyzwolenie i nowe władze. 1 września 1944 roku szkoła rozpoczęła nowy rok szkolny jako 4-letnie Gimnazjum Krawieckie. Siedzibą szkoły było drugie piętro dawnego hotelu niemieckiego. W 1948 roku kierownikiem szkoły została Helena Szykulska.

Od 1 września 1949 roku zmieniła się też nazwa szkoły na 3-letnie Liceum Odzieżowe I stopnia. Szkoła coraz bardziej się rozrastała

W 1961 roku powstała Zasadnicza Szkoła Handlowa, a w 1963 roku również Zasadnicza Szkoła Ogólnozawodowa, poszerzyła się też baza kształcenia szkoły krawieckiej o klasę dziewiarską.

W 1965 roku nowym dyrektorem szkoły została Maria Nemetti. Rok szkolny 1972/1973 przebiegł pod znakiem zmian zarówno na stanowisku dyrektora szkoły, jak i nazwy szkoły. Powstała Zasadnicza Szkoła Zawodowa, której dyrektorem został Bronisław Bojko, zaś Zasadnicza Szkoła Handlowa została przeniesiona do Technikum Ekonomicznego ze względu na ogromną liczbę klas, pracę szkoły na dwie zmiany przy tak skromnej bazie lokalowej.

1980 roku dyrektorem szkoły została Lucyna Piątkowska, która od 1978 roku pracowała na kierowniczym stanowisku jako zastępca dyrektora szkoły. W 1983 roku szkoła została przeniesiona do budynku internatu ZSMR. Szkoła w tym czasie liczyła 21 oddziałów.

1990 roku powstało 4-letnie Technikum Odzieżowe na podbudowie szkoły podstawowej i zmieniła się nazwa szkoły na Zespół Szkół Odzieżowych. W skład zespołu wchodziły trzy szkoły: Zasadnicza Szkoła Odzieżowa i WielozawodowaTechnikum Odzieżowe na podbudowie szkoły podstawowej i Technikum Odzieżowe dla Dorosłych.

W czerwcu 1997 roku Zespół Szkół Odzieżowych obchodził jubileusz 70-lecia istnienia szkoły.

W tym kształcie szkoła dotrwała do 31 sierpnia 2003 roku, kiedy to weszła w skład Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie.

Młodzież wymienionych wyżej szkół brała udział w wielu przedsięwzięciach, konkursach i zawodach. Tworzyła szkolny chór i zespół taneczny ( w latach 50-tych XX wieku ). Brała udział i była nagradzana w Turnieju Młodych Mistrzów Techniki, Ogólnopolskim Konkursie Prac Dyplomowych i konkursie „Mistrz w zawodzie krawiec”.

 

Od kiedy ZS nr 1

Szkoła powstała na mocy uchwały Rady Powiatu z dnia 31 stycznia 2002 roku z połączenia dawnej szkoły mechanicznej i odzieżowej. Dyrektorem Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie został p. Andrzej Szkudziński, który piastuje to stanowisko do chwili obecnej. W skład Zespołu weszły szkoły starego typu i nowe szkoły ponadgimnazjalne: Liceum Profilowane, Technikum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa.

 

Historia najnowsza, czyli dlaczego warto wybrać nas?

W roku szkolnym 2014/2015 Zespół Szkół nr 1 również zaprasza do nauki w Technikum, Zasadniczej Szkole Zawodowej, Liceum Ogólnokształcącymdla Dorosłych i szkole policealnej. 

Nauczyciele w naszej szkole dbają o wszechstronny rozwój uczniów. Zatrudniony jest pedagog, który na bieżąco rozwiązuje problemy uczniów. Zarówno uczeń jak i rodzic może tu skorzystać z konsultacji psychologa. Nasza szkoła uczy wrażliwości, otwartości na drugiego człowieka, rozwija pasje, przysposabia do samokształcenia, dlatego też funkcjonują w niej: 
Szkolny Klub Wolontariatu, Caritas, Szkolne Koło PCK, Samorząd Uczniowski, Szkolny Klub Przedsiębiorczości, Szkolne Radio School, Szkolne Koło Dziennikarskie i gazeta internetowa www.zs1hrubieszow.pl 

 

Szkoła z tradycją, ale i nowoczesna…

Agendy zostały stworzone z myślą o naszych uczniach, którzy mogą doskonalić tu swoją wiedzę, umiejętności i pasje. 

Wiele akcji, konkursów i wycieczek to wynik dużego zaangażowania pracujących tu nauczycieli. 

Inicjatywy te wychodzą naprzeciw oczekiwaniom uczniów i środowiska, są dowodem dobrej współpracy ze środowiskiem, a zarazem promocją szkoły. Do najważniejszych, cyklicznych akcji należą m.in.:

  • ·Wokół Wielkanocnej Nadziei, którą corocznie organizuje Szkolny Klub Wolontariatu,
  • ·Turniej Młoda Krew Ratuje Życie organizowana przez Szkolne Koło PCK,
  • ·szkolne obchody Światowego Dnia Zapobiegania AIDS,
  • ·Turniej Motoryzacyjny,
  • ·Szkolny Konkurs Czytelniczy,
  • ·Szkolne Konkursy Językowe,
  • ·Szkolne Warsztaty Artystyczne ( Fotograficzne, Dziennikarskie),
  • ·kurs Kelner Znakomity.

Nauczyciele wychowania fizycznego organizują również mistrzostwa szkoły w wielu dyscyplinach sportowych ( np. piłka nożna, piłka ręczna, tenis stołowy, szachy). W ramach wycieczek edukacyjnych młodzież poznaje zabytki i ciekawe miejsca naszego miasta, regionu, odwiedza muzea, redakcje i wyższe uczelnie. Wraz z nauczycielami poznaje nowoczesne technologie, fabryki samochodów, centra naukowo – kulturalne w całej Polsce.


Co robią nasi absolwenci?

Przypominamy, że oprócz egzaminu zawodowego, który pozwala uzyskać określone kwalifikacje, absolwent Technikum może przystąpić do egzaminu maturalnego, do jakiego przystępują uczniowie liceów ogólnokształcących w całej Polsce. Nasi absolwenci kontynuują naukę na studiach, kończą prestiżowe, dobre uczelnie. Obecnie wielu z nich pracuje w zawodzie w jakim się kształciło, wielu realizuje się jako nauczyciele różnych przedmiotów, wielu to księża, politycy, funkcjonariusze publiczni. No właśnie…i tu mamy prośbę do naszych byłych uczniów.           

Odezwijcie się do nas, napiszcie co robicie obecnie? Jak wspominacie atmosferę w szkole?Znajdziecie nas na Facebooku.

Oto link do naszego profilu: www.facebook.com/profile.php?id=100007900570427

Zapraszamy również do polubienia naszego fanpage: 

www.facebook.com/pages/Zespół-Szkół-nr-1-w-Hrubieszowie/1412908275630787?ref=hl

 

***

Zespół Szkół nr 1
ul. Zamojska 18A
22-500 Hrubieszów
Telefon/fax: (84) 696-33-38
E-mail: zs1_hrubieszow@poczta.onet.pl

 

db / Zespół ds. Promocji Szkoły