23 maja 2024

ZS nr 1 – technikum czy zasadnicza szkoła zawodowa?

Przed gimnazjalistami i Ich rodzicami ważna decyzja – wybór szkoły średniej. Czym się kierować? Na pewno trzeba brać pod uwagę zainteresowania młodego człowieka, ale też aktualny rynek pracy, a ten potrzebuje specjalistów, którzy zdobyli określone kwalifikacje zawodowe.


Dobry wybór to Technikum, w którym nauka trwa 4 lata, a jego absolwent może zdobyć wykształcenie średnie. Może  również przystąpić do egzaminu maturalnego i zawodowego. Otworem stoją przed nim szkoły wyższe i uczelnie.

W roku szkolnym  2014/2015 Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie (ul. Zamojska 18a) proponuje naukę w:


Technikum w zawodach:

technik informatyk

technik żywienia i usług gastronomicznych

technik mechanik

technik pojazdów samochodowych

technik handlowiec

kelner

Zasadnicza Szkoła Zawodowa to przede wszystkim nauka zawodu podczas zajęć praktycznych organizowanych przez szkołę lub u pracodawcy ( w przypadku uczniów klasy wielozawodowej). Proszę pamiętać, że absolwent szkoły zawodowej może kształcić się w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych – które również mamy w swojej ofercie.

W Zasadniczej Szkole Zawodowej w roku szkolnym  2014/2015 będzie można wybierać wśród następujących zawodów:

mechanik pojazdów samochodowych

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

kucharz

cukiernik

klasa wielozawodowa

 

Dodatkowo, nasza szkoła proponuje też naukę w Policealnym Studium Zawodowym w zawodzie technik informatyk.

Uczymy, efektywnie przygotowujemy do egzaminów maturalnych i zawodowych oraz wychowujemy. Można nam zaufać! Zapraszamy!


Technikum / Zasadnicza Szkoła Zawodowa / Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych oraz Szkoła Policealna

 

Zespół Szkół nr 1
ul. Zamojska 18A
22-500 Hrubieszów
Telefon/fax: (84) 696-33-38
E-mail: zs1_hrubieszow@poczta.onet.pl

 

Opracowanie: db / Zespół ds. Promocji Szkoły