2 grudnia 2023

ZS nr 1: Zapobiegamy niebezpieczeństwom i problemom

Za nami „Szkolne Dni Profilaktyki”, które już na stałe wpisały się kalendarz szkolnych działań realizowanych przez wychowawców z Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie.

Reklamy

 

Ich celem jest szeroko pojęta profilaktyka i promocja zdrowia. Staramy się, aby nasze działania profilaktyczne odpowiadały na realne problemy i zagrożenia pojawiające się w życiu młodych ludzi. 

Młodzież z klas: I a, Ib, I ta, I tb, I tc, I td i II ta uczestniczyła w prelekcjach przygotowanych przez specjalistów, którzy współpracują z naszą szkoła. Brała także udział w II Forum Profilaktycznym przygotowanym przez Świetlicę Środowiskową „Dziupla Artystyczna” Hrubieszowskiego Domu Kultury.

Reklamy

Podczas spotkań ze specjalistami zrealizowano następujące tematy „Cyberprzemoc” – prelekcja Pani Joanny Raczyńskiej – nauczyciela bibliotekarza z Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu – Filia w Hrubieszowie, „Konsekwencje łamania prawa” – zajęcia z Panią Edytą Krystkowiak – rzecznikiem Komendy Powiatowej Policji w Hrubieszowie , „Żyć bez sztucznych rajów” – prelekcja Pani Elżbiety Rafalskiej i Pani Aleksandry Kopczyńskiej – nauczycieli bibliotekarzy z Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu – Filia w Hrubieszowie , „Profilaktyka raka szyjki macicy” – spotkanie z Panią Ewą Kuźmińską – pracownikiem „Poradni K” SP ZOZ w Hrubieszowie, „Profilaktyka zdrowia wśród młodzieży” spotkanie z Panią Teresą Futymą – naczelną pielęgniarek i położnych SP ZOZ w Hrubieszowie i Panią Stanisławą Aranowską – Prezesem Zarządu Stowarzyszenia Amazonek w Hrubieszowie, „Stop uzależnieniom”- zajęcia z Panią Joanną Szymańską – pracownikiem Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej. Uczniowie wysłuchali także audycji radiowej „Jak ustrzec się grypy? przygotowanej przez Panią Lucynę Kasprzak – pielęgniarkę szkolną.

W ramach II Forum Profilaktycznego młodzież naszej szkoły uczestniczyła w warsztatach profilaktycznych i spektaklu „Zamknięta spirala” oraz wykładzie Pana Piotr Pitruszy – psychologa i psychoterapeuty.

„Szkolne Dni Profilaktyki” przygotowali: pielęgniarka szkolna – Pani Lucyna Kasprzak, pedagog – Pani Alina Tyszkiewicz, nauczyciele bibliotekarze – Pani Dorota Bartko i Joanna Błaszczuk oraz Zespół Wychowawców Klasowych.

 

Zespół Wychowawców Klasowych ZS nr 1

Fot. ZS nr 1