23 maja 2024

Życzenia od Parafii Prawosławnej p.w. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny

W imieniu całej Parafii Prawosławnej serdecznie dziękuję za życzenia oraz z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę czytelnikom LubieHrubie oświecenia umysłu jasnością gwiazdy betlejemskiej, przeniknięcia serca prostotą i ubóstwem stajenki, a także radości i pokory duszy, jakie mieli Maryja i Józef przyjmujący przychodzącego na świat Jezusa. Oraz szczęśliwego Nowego Roku 2013.

Z wyrazami szacunku życzy Parafia Prawosławna p.w. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny.

Ks. Jak Kot
Z całą wspólnotą parafialną