Zapraszamy na spotkanie dotyczace konkursu w ramach Działania 9.2 PO KL

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w Lublinie i Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Zamościu zapraszają do udziału w spotkaniu „Projekty edukacyjne w zakresie praktycznej nauki zawodu w ramach konkursu otwartego nr 2/POKL/9.2/2012 ogłoszonego w woj. lubelskim”.

Reklamy

Spotkanie rozpocznie się 28 marca 2012 roku o godz. 9.00 w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim Delegatura w Zamościu ul. Partyzantów 3, Sala Konferencyjna „A” w Zamościu.

Celem spotkania będzie przybliżenie możliwości uzyskania wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Zgłoszenia proszę kierować mailowo na adres: roefs.zamosc@fundacja.lublin.plbądź tel.: 84 627 11 81. W przypadku pytań prosimy kontaktować się z Kamilą Duszejko.

Udział w spotkaniu  jest bezpłatny.

 

Program spotkania:

Tytuł szkolenia

„Projekty edukacyjne w zakresie praktycznej nauki zawodu w ramach konkursu otwartego nr 2/POKL/9.2/2012 ogłoszonego w woj. lubelskim”

Data i miejsce

28.03.2012r.  Lubelski Urząd Wojewódzki Delegatura w Zamościu ul. Partyzantów 3, sala konferencyjna „A” w Zamościu

9.00-9.30

Dobre praktyki- przedstawienie projektów w ramach Działania 9.2

„Z wiedzą i praktyką w przyszłość” i  „ Dziś uczeń – jutro specjalista”  – Urszula Drążek, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Oskara Langego w Zamościu

9.30-10.30

Specyfika projektów edukacyjnych w zakresie praktycznej nauki zawodu możliwych do realizacji w ramach konkursu otwartego nr 2/POKL/9.2/2012 – Przedstawiciel  Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego

10.30-10.45

Przerwa kawowa

10.45-12.30

Wymogi dot. wniosków składach w odpowiedzi na konkurs
nr 2/POKL/9.2/2012 oraz kryteria oceny – Przedstawiciel  Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego

12.30-13.00

Obiad

13.00-14.30

Kwalifikowalność wydatków oraz realizacja projektów w ramach Działania 9.2 POKL- Przedstawiciel  Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego

14.30-15.00

Podsumowanie spotkania i dyskusja