Sadzenie Róż Solidarności

Horodło

Reklamy

Wśród mieszkańców Ukrainy byli i tacy, którzy nie bacząc na grożące niebezpieczeństwo, ostrzegali swoich sąsiadów przed niebezpieczeństwem, dzięki tym postawom, wielu Polaków przeżyło i mogło zamieszkać po zachodniej stronie Bugu.

***

„Wolność wymaga mocnych sumień”
(Jan Paweł II)

Teraźniejsze czasy skłaniają nas do coraz częstszej myśli o jedności z wszystkimi narodami. Gospodarka, wymiana kulturowa, poszukiwanie pracy to niektóre czynniki skłaniające do partnerstwa. Jest jednak również w nas pamięć historyczna – szczególnie czasy wojen, i to, co z tym związane – okrucieństwo zadawane przez agresora.

W świadomości naszej żywą jest pamięć o pomocy udzielonej masom żydowskim. Polacy – polskie rodziny z narażeniem życia ratowali ludzkie istnienia. Dumni jesteśmy słysząc o kolejnych przykładach polskiej niezłomności wobec niemieckiego najeźdźcy.

W przeciągu minionych lat dowiadywaliśmy się o poległych Polakach nie tylko z rąk niemieckich, ale i z rosyjskich, kolejne groby, nowa niechęć…

I jeszcze jeden wróg, wspomagani przez hitlerowców ukraińscy nacjonaliści, walczący” o wolny kraj – Ukrainę. Uczynili czystkę etniczną mordując inne narodowości zamieszkujące tamtejsze ziemie. „Wyrafinowani” w zadawaniu śmierci, okrutni i bezlitośni, dla Polaków, Rosjan i innych.

Bandy UPA i UON niosły śmierć tysiącom ludzi.

Wśród mieszkańców Ukrainy byli i tacy, którzy nie bacząc na grożące niebezpieczeństwo, ostrzegali swoich sąsiadów przed niebezpieczeństwem, dzięki tym postawom, wielu Polaków przeżyło i mogło zamieszkać po zachodniej stronie Bugu.

Nie wolno zapomnieć o tych ludziach, którzy narażali swoje i najbliższych życie by ratować tych, z którymi dzielili los przez wiele lat.

Dlatego też, z inicjatywy Stowarzyszenia 10 czerwca, Towarzystwo Miłośników Ziemi Horodelskiej i Parafia Horodło zdecydowała się na upamiętnienie bohaterskich postaw rodzin narodu ukraińskiego w postaci zasadzenia „Róż Solidarności” oraz odsłonięcie tablicy pamiątkowej w pobliżu kościoła greko-katolickiego w Horodle.

Wydarzenie to będzie miało miejsce 25 września 2010 roku, w tym dniu będziemy przeżywać również kolejną rocznicę Unii Horodelskiej.

Zapraszamy serdecznie do udziału w uroczystości.

***

Przewodniczący Stowarzyszenia 10 czerwca
Andrzej Madej

Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Horodelskiej
Dariusz Tuz