Troje laureatów w wojewódzkich konkursach przedmiotowych

Lubelskie Kuratorium Oświaty od lat organizuje wojewódzkie konkursy przedmiotowe w szkołach podstawowych i gimnazjalnych, tym razem z powiatu hrubieszowskiego tytuł laureata po wszystkich konkursach uzyskało troje uczniów.

Reklamy

Laureaci konkursów

 

Szkoły podstawowe

Matematyczny

1. Jakub Djabin SP nr 2 w Hrubieszowie; nl Barbara Uścinowicz; dyr Andrzej Jurczyński

 

Polonistyczny

1. Marcin Piotr Gąsior SP nr 3 w Hrubieszowie; nl Anna Dzik; dyr Danuta Krawczuk

 

Gimnazjum

Biologiczny

1. Magdalena Dubicka Gimnazjum w ZS nr 2 w Hrubieszowie; nl Anna Michalczuk; dyr Alicja Borkowska

 

 

Opracował – mak