18 kwietnia 2024

Uchanie: Promesa na inwestycje powodziowe

Promesę otrzymało 37 jednostek samorządu terytorialnego z województwa lubelskiego w tym Gmina Uchanie na kwotę 110 000 zł. Dotacja zostanie przeznaczona na „Zabezpieczenie dna wąwozu lessowego przed erozją w ciągu drogi gminnej w miejscowości Uchanie, ul. Jurydyka.

W dniu 14 marca 2012 r. w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Podsekretarz Stanu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Stanisław Rakoczy i Wojewoda Lubelski Jolanta Szołno-Koguc, wręczyli promesy dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego, którzy realizują zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

Promesę otrzymało 37 jednostek samorządu terytorialnego z województwa lubelskiego w tym Gmina Uchanie na kwotę 110 000 zł.  Wsparcie finansowe z budżetu państwa  na odbudowę zniszczeń w infrastrukturze publicznej w wyniku skutków klęsk żywiołowych oraz na realizację zadań związanych z zabezpieczeniem wąwozów lessowych przed erozją to kwota 27,06 mln zł.  

Promesę z rąk ministra odebrała Wójt Gminy Uchanie Maria Gumieniak. Dotacja zostanie przeznaczona na „Zabezpieczenie dna wąwozu lessowego przed erozją w ciągu drogi gminnej w miejscowości Uchanie, ul. Jurydyka (dz. Nr. 300) km 0+120-0+07342, dług. 0,222 km.