W nowej ROLI

Powiat hrubieszowski

Reklamy

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny zaprasza rolników i ich domowników do udziału w szkoleniach w ramach Projektu „W nowej ROLI”. Celem projektu jest zdobycie nowych kwalifikacji i umiejętności przez rolników i ich domowników oraz podjęcie zatrudnienia w nowych zawodach na lokalnym rynku pracy.

Uczestnikami Projektu mogą być rolnicy i ich domownicy, którzy spełniają poniższe kryteria:

– są ubezpieczeni w KRUS (w ramach przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników),

– są mieszkańcami powiatów: lubelskiego, hrubieszowskiego, tomaszowskiego, zamojskiego, świdnickiego, biłgorajskiego i krasnostawskiego i zamieszkują w gminie wiejskiej i miejsko-wiejskiej oraz mieście do 25 tys. mieszkańców,

– wykonują działalność rolniczą, lecz w momencie przystąpienia do projektu składa oświadczenie o zamiarze podjęcia zatrudnienia w obszarach niezwiązanych z działalnością rolniczą lub o zamiarze podjęcia pozarolniczej działalności gospodarczej z własnej inicjatywy,

– poprzez udział w szkoleniu i usługach doradczych, chcą zdobyć nowy zawód i umiejętności umożliwiające podjęcie pracy poza sektorem rolniczym.

W ramach Projektu oferujemy następujące szkolenia na terenie powiatu hrubieszowskiego:

– „Księgowość w MŚP z elementami przedsiębiorczości” – 180 godz. w tym 120 godz. zajęć z obsługi komputera,

– „Sprzedawca, kasjer z elementami przedsiębiorczości, obsługą komputera i kas fiskalnych” – 180 godz. w tym 80 godz. przedsiębiorczości, 60 godz. zajęć z obsługi komputera,

– „Pilarz – drwal” – 132 godz.

– „Operator koparko – ładowarki” – 180 godz.

Uczestnicy Projektu otrzymają: materiały szkoleniowe i promocyjne, zwrot kosztów dojazdu na szkolenia, refundację kosztów opieki nad osobą zależną/dzieckiem, poczęstunek, ubezpieczenie NW, zaświadczenie ukończenia kursu i certyfikat udziału w projekcie.

Osoby zainteresowane zapraszamy do punktu rekrutacyjnego w Hrubieszowie:

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny Filia w Hrubieszowie
Plac Wolności 15, 22 – 500 Hrubieszów
tel./fax: 084 696 54 77
www.fundacja.lublin.pl