27 maja 2024

Alojzów: Nasze przedszkole i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Już od września w Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym w Alojzowie funkcjonować będzie przedszkole. Mała grupa, indywidualna opieka specjalistów: oligofrenopedagoga, rehabilitanta, psychologa i logopedy to niewątpliwie nasze atuty.

 

Dodatkowo, będziemy kontynuować realizację zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Warunkiem przyjęcia na te zajęcia jest dostarczenie przez Rodziców lub opiekunów prawnych następujących dokumentów:

– opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

– wniosku o przyjęcie dziecka do zespołu WWR

 

Szczegółowe informacje o procedurach przyjęcia i funkcjonowania placówki:

www.werbkowice.psouu.org.pl