Alojzów: Zabawa i integracja – I Przegląd Twórczości Wychowanków OREW

21 marca odbył się w Alojzowie I Przegląd Twórczości Wychowanków Ośrodków Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczych pod hasłem: „Gdy wiosna wkoło, to jest wesoło”.

Reklamy

 

Celem uroczystości było kultywowanie tradycji Pierwszego Dnia Wiosny, integracja wychowanków Ośrodków Rehabilitacyjno-Edukacyjno –Wychowawczych i stworzenie atmosfery dobrej zabawy, życzliwości oraz współpracy.

Swoją obecnością zaszczycili nas: Przewodnicząca Zarządu Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Werbkowicach – Pani Halina Szpuga, Dyrektor Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Zamościu oraz delegacje wychowanków i nauczycieli opiekunów z Ośrodków Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczych w Tomaszowie Lubelskim i Zamościu. Wychowankowie mogli zaprezentować uroki Wiosny według własnej inwencji w wybranej formie twórczości z pomocą nauczycieli. 

Reklamy

Działalność twórcza oceniana była przez Jury w składzie:

– Dyrektor OREW w Zamościu – Pani Marzanna Dybcio,

– Nauczyciel z OREW w Tomaszowie Lubelskim – Pani Grażyna Danilkiewicz

– Starszy instruktor ds. plastyki, Elżbieta Swatek-Wańczycka z Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach.

Wychowankowie wykorzystali dwie formy twórczości – muzyczno – ruchową (piosenka plus układ ruchowy) oraz plastyczną (praca grupowa wykonana dowolną techniką o formacie 70cm x 100cm).

Pierwszą grupą, która zaprezentowała twórczość  plastyczną byli wychowankowie OREW w Tomaszowie Lubelskim, którzy przedstawili formę plastyczną. W skład grupy wchodziły: Zuzanna Adamczuk, Lena Hawryło i Karolina Matej.

Opiekunami grupy były: Pani Zofia Morlewska oraz Pani Grażyna Danilkiewicz.

Kolejną grupą, która zaprezentowała nam wiosnę w formie muzyczno-ruchowej była grupa z OREW w Zamościu. W skład grupy wchodzili: Piotr Błaszczuk, Piotr Krupa, Anna Kołacz i Magdalena Grela. Opiekunami grupy były: Pani Anna Pyś-Kościk oraz Pani Edyta Szawara.

Ostatnią grupą byli wychowankowie OREW w Alojzowie, czyli: Agatka Janiec, Krzysztof Bronikowski oraz Daniel Klepczuk.

Opiekunami grupy były: Pani Dorota Bobak i Pani Monika Ścibak. Każda z grup została wyróżniona i otrzymała nagrodę rzeczową, a każdy uczestnik otrzymał podziękowanie. Serdecznie dziękujemy naszemu sponsorowi – Panu Krzysztofowi Rosińskiemu – właścicielowi firmy „RK Trans – Przewozy Międzynarodowe” za ufundowanie nagród rzeczowych oraz słodkiego poczęstunku dla naszych gości.

Serdecznie dziękujemy również Panu Wojciechowi Krempli za obsługę sprzętu muzycznego i nagłaśniającego oraz Panu Bartoszowi Muzyczukowi za wykonane zdjęcia.

Raz jeszcze serdecznie dziękujemy OREW-om z Zamościa i Tomaszowa Lubelskiego za miłe odwiedziny i udział w inicjatywie.

 

Pracownicy OREW w Alojzowie

fot. OREW w Alojzowie