22 kwietnia 2024

Aplikacja „Kwarantanna domowa” jest obowiązkowa! (WIDEO)

Zwiększa się, również w powiecie hrubieszowskim, liczba osób objętych kwarantanną domową. Policja przypomina o obowiązkach z tym związanych. Jest to nie tylko zakaz opuszczania miejsca odbywania kwarantanny, ale także obowiązek zainstalowania i używania aplikacji „Kwarantanna domowa”.

W trakcie trwania pandemii koronawirusa, jednym z zadań funkcjonariuszy Policji jest sprawdzenie, czy osoby objęte kwarantanną znajdują się pod wskazanym adresem. Każdego dnia policjanci na Lubelszczyźnie otrzymują informacje dotyczące osób, podlegających kwarantannie domowej. Umundurowani funkcjonariusze weryfikują, czy osoby te znajdują się w miejscu kwarantanny oraz czy nie potrzebują pomocy. Zebrane informacje są na bieżąco przekazywane do służb sanitarnych i wojewodów. Za złamanie kwarantanny może zostać nałożona grzywna do 5 tysięcy złotych.

Policja przypomina, że z obowiązkową kwarantanną domową wiąże się od 1 kwietnia 2020r. dodatkowy obowiązek korzystania z aplikacji „Kwarantanna domowa”. Jest ona dostępna do pobrania na telefony w sklepach Google Play oraz App Store.

Z obowiązku tego zwolnione są wyłącznie osoby z dysfunkcją wzroku (niewidzące lub niedowidzące), a także osoby, które właściwym służbom złożyły oświadczenie, że nie są abonentami lub użytkownikami sieci telekomunikacyjnej lub nie posiadają urządzenia mobilnego umożliwiającego zainstalowanie tego oprogramowania.

Jak złożyć oświadczenie?
  • za pośrednictwem ePUAP, przesyłając na adres skrytki: /MAiC/SkrytkaESP,
  • przesyłając na adres e-mail KPRM: Kancelaria.Krolewska@mc.gov.pl opatrzone podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
  • do państwowego powiatowego inspektora sanitarnego właściwego dla miejsca odbywania kwarantanny,
  • lub przekazać wypełniony druk oświadczenia lokalnej jednostce Policji.

Pamiętaj! Korzystanie z aplikacji nie dotyczy osób przebywających w izolacji.

Osoby, które wbrew ciążącemu na nich prawnemu obowiązkowi, nie zainstalują lub nie będą używać aplikacji „Kwarantanna domowa”, mogą zostać ukarane karą grzywny lub nagany. Korzystanie z Aplikacji nie zwalnia z konieczności przestrzegania obowiązków, jakie przepisy nakładają na osoby poddane kwarantannie. W szczególności – nie opuszczania miejsca odbywania kwarantanny oraz stosowania się do poleceń służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy.

Więcej informacji oraz podstawy prawne na stronie Policji »

­

(info i fot. KWP Lublin, wideo: youtube.com / CYFRYZACJA KPRM)


Zobacz też:

Oddział Covidowy w hrubieszowskim szpitalu

Oddział Covidowy w hrubieszowskim szpitalu