26 maja 2024

ARiMR w Hrubieszowie prosi o ograniczenie wizyt

Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne, Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Hrubieszowie prosi petentów o ograniczenie wizyt w agencji i załatwienie spraw drogą elektroniczną i telefoniczną.

 

W przypadku konieczności załatwienia spraw urzędowych, rekomendujemy korzystanie z możliwości ich załatwienia drogą elektroniczną bądź telefoniczną.

 

Aby można było złożyć wniosek w formie elektronicznej:

eWniosekPlus – Płatności bezpośrednie

Portal IRZplus – Identyfikacja i Rejestracja Zwierząt

 

Aktualny wykaz adresów e-mail i telefonów do komórek organizacyjnych Urzędu to:

 

Sekretariat, kontakt do Kierownika Biura Powiatowego

BP049_Kancelaria@arimr.gov.pl,

tel. (84) 697 00 05

 

Wydział Działań Społecznych i Środowiskowych oraz PłatnościBezpośrednich

tel. (84) 638 87 81, (84) 638 87 71, (84) 638 87 73, (84) 638 87 74, (84) 638 87 76, (84) 638 87 79, (84) 638 87 80, (84) 638 87 85, (84) 638 87 88, (84) 638 87 90, (84) 638 87 93, (84) 638 87 94, (84) 638 87 95, (84) 638 87 96, (84) 638 87 99

 

Samodzielne stanowiska pracy ds. rejestracji zwierząt

tel. (84) 638 87 86, (84) 638 87 98, (84) 638 87 97, (84) 638 87 82

 

Zapraszamy również do korzystania z platformy komunikacji elektronicznej ePUAP.

 

Opłatę za wydanie oraz doręczenie poszportu bydła, można uiścić przelewem na rachunek bankowy:

BGK Nr: 46 1130 1017 0000 3160 0020 0013

 

(ARiMR)