25 maja 2024

Będą fundusze europejskie na nowy sprzęt, pomoce dydaktyczne i dodatkowe zajęcia dla Szkoły Podstawowej w Werbkowicach

Szkoła Podstawowa w Werbkowicach wkrótce wzbogaci się o nowy sprzęt i pomoce dydaktyczne. Będą też dodatkowe zajęcia dla uczniów: matematyczno – przyrodnicze, informatyczne i z języka angielskiego.

 

Wszystko dzięki projektowi pt. „TIK-TAK czyli TAK dla TIK w Szkole Podstawowej w Werbkowicach”, który będzie realizowany przez Gminę Werbkowice w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

W dniu 7 czerwca 2017 r. siedzibie Departamentu Wdrażania EFS w Lublinie wójt Lech Bojko podpisał umowę o dofinansowanie projektu. Koszt całkowity projektu wyniesie 555 919,70 zł. Wartość dofinansowania jakie Gmina otrzyma na realizację projektu to 472 531,74 zł

O tym, że technologie informatyczne i komunikacyjne, czyli właśnie TIK, są potrzebne w edukacji nie trzeba nikogo przekonywać. Głównym celem projektu „TIK-TAK czyli TAK dla TIK w Szkole Podstawowej w Werbkowicach” jest podniesienie kompetencji wśród uczniów przez zwiększenie efektywnego korzystania z innowacyjnych metod nauczania. Zajęcia będą skonstruowane, by jak najwięcej wiedzy przekazać w sposób praktyczny przez wykorzystywanie eksperymentów oraz TIK.

Wykorzystanie TIK oraz wykorzystanie nowo zakupionego wyposażenia na każdych rodzajach zajęć pozwoli uczniom, oprócz rozwijania kompetencji cyfrowych, na nowe sposoby poznawania wiedzy i rozwijania umiejętności oraz podniesienie kompetencji kluczowych.

Dzięki wykorzystaniu nowo zakupionego wyposażenia międzyszkolnej pracowni przyrodniczej w nauczaniu zostaną wykorzystane eksperymenty i doświadczenia. Realizacja projektu potrwa od lipca 2017 r. do czerwca 2019 r.

 

źródło i fot. UG Werbkowice