Będzie miejsce targowe w Czerniczynie

Jak informuje Gmina Hrubieszów – już niedługo w Czerniczynie powstanie miejsce do prowadzenia handlu przez rolników i ich domowników.

Reklamy

Handel będzie odbywał się w piątki i soboty od godziny 6:00 do godziny 14:00.

Przedmiotem handlu będą mogły być wyłącznie produkty rolne lub spożywcze – wymienione w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, runo leśne i dziczyzna, a także produkty przetworzone z przeznaczeniem do spożycia z wykorzystaniem produktów wymienionych w załączniku, runa leśnego lub dziczyzny oraz wyroby rękodzieła wytworzone w gospodarstwie rolnym.

­

(info i grafika: Gmina Hrubieszów)


Zobacz też:

Gmina Hrubieszów: Karaoke, moda, warsztaty…

Gmina Hrubieszów: Karaoke, moda, warsztaty…


Jak prawda…

Jak prawda