15 kwietnia 2024

Bolesław Chrobry patronem szkoły [ZDJĘCIA]

Data 17 listopada 2023 roku zapisze się w historii Szkoły Podstawowej w Ślipczu z/s w Kozodawach, jako jedna z najważniejszych. Tego dnia nastąpiło oficjalne nadanie szkole imienia Bolesława Chrobrego.

„Pierwszy to z władców, co najwspanialej

W królewskiej błyszczy koronie.”

Władysław Bełza

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 11.00 mszą św. w pięknie przystrojonej sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Ślipczu z/s w Kozodawach.

We mszy św. celebrowanej przez Proboszcza Parafii św. Jana Chrzciciela w Czerniczynie ks. Andrzeja Dzido w asyście Proboszcza Parafii pod wezwaniem Ducha Świętego w Hrubieszowie ks. Marka Giergiela uczestniczyli zaproszeni goście, grono pedagogiczne, uczniowie, a także poczty sztandarowe następujących szkół: Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mienianach, Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Moniatyczach, Szkoły Podstawowej im. 15 Pułku Piechoty ”Wilków” w Stefankowicach, Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszko w Husynnem, Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Czerniczynie.

Po zakończonej mszy św. odbyła uroczysta ceremonia poświęcenia sztandaru i odśpiewanie hymnu państwowego. Następnie dyrektor Urszula Duda serdecznie powitała przybyłych gości i podkreśliła, jak szczególnym w historii szkoły jest dzień nadania imienia i sztandaru.

Czytaj: Sierżant Lew na Święcie Pluszowego Misia

W swoim wystąpieniu podkreśliła również doniosłość dzisiejszego dnia oraz jego historyczne znaczenie. Powiedziała, że o wyborze Bolesława Chrobrego na patrona szkoły w głównej mierze zadecydowała tradycja, był on patronem Gminnego Gimnazjum w Kozodawach w związku z tym uczniowie naszej szkoły i społeczność lokalna pragną kontynuować tradycję gimnazjum i zachować Bolesława Chrobrego, jako patrona szkoły.

Pani dyrektor przytoczyła splot historyczny ukazujący korelację życiorysu patrona z lokalizacją szkoły. Wyraziła ufność w to, że postawa patrona będzie wzorem dla wszystkich i pomoże wychować uczniów na dobrych oraz mądrych ludzi.

Kolejnym punktem uroczystej ceremonii było odczytanie przez Roberta Palichleba sekretarza gminy Hrubieszów aktu nadania szkole imienia Bolesława Chrobrego i prawa posiadania sztandaru, a następnie wręczenie go dyrekcji.

Później miała miejsce celebracja symbolicznego wbicia pamiątkowych gwoździ oraz przekazanie przez sekretarza sztandaru na ręce pani dyrektor i społeczności szkolnej, która złożyła ślubowanie.

Zobacz: W hołdzie Stanisławowi Basajowi ps. „Ryś” [ZDJĘCIA]

Oficjalną część uroczystości zakończyły wystąpienia zaproszonych gości, którzy nie szczędzili ciepłych i serdecznych słów pod adresem dyrekcji, nauczycieli, uczniów i rodziców. Składali gratulacje i życzyli dalszych sukcesów pod egidą niezwykłego patrona – Bolesława Chrobrego. Na zakończenie uroczystości przy dźwiękach werbli odprowadzono poczty sztandarowe.

Część artystyczna była ostatnim przeżyciem tego niesamowitego dnia. Uczniowie kl. III – VI zaprezentowały montaż słowno-muzyczny pt. „Legenda o powstaniu państwa polskiego” oraz współczesne układy taneczne.

Dzieci z przedszkola recytowały wiersze patriotyczne oraz zatańczyły choreografię do utworu „Kukułeczka”. Społeczność szkolna wyrażając swoją wdzięczność przygotowała dla wszystkich gości upominki w postaci przypinek z wizerunkiem patrona szkoły.

Po zakończeniu obfitej w ważne wydarzenia uroczystości, wszyscy zebrani mieli czas na swobodne rozmowy, wpis do księgi pamiątkowej, oglądanie kronik szkolnych, wymianę spostrzeżeń, podzielenie się wrażeniami oraz poczęstunek.

Dyrektor, Rada Pedagogiczna oraz cała Społeczność Szkolna składają serdeczne podziękowania wszystkim znamienitym Gościom, Przyjaciołom Szkoły za uświetnienie uroczystości swoją obecnością. Zaszczytem było gościć Państwa w naszej placówce. Dziękujemy również za wszystkie cenne wskazówki i rady, życzliwe słowa oraz gratulacje.

Zobacz też:

Danie wspólnych chwil… [ZDJĘCIA]

Zerknij na Instagram →tekst i fot. Szkoła Podstawowa w Ślipczu z/s w Kozodawach