Budżet powiatu hrubieszowskiego na rok 2021 uchwalony

Rada Powiatu uchwaliła 30 grudnia budżet Hrubieszowa na 2021 rok. Przyszłoroczny plan finansowy zakłada dochody na poziomie około 92 milionów złotych, wydatki w wysokości ponad 103 milionów i deficyt w wysokości ponad 11 mln.

Reklamy

Łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Powiatu ustalono w kwocie 92 542 605,15 zł, a łączną kwotę planowanych wydatków budżetu określono na 103 689 152,82 zł.

Planowany deficyt w wysokości 11 146 547,67 zł powiat zamierza pokryć z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu – 5 750 005 zł, rozliczenia środków i dotacji – 993 542,67 oraz kredytów i pożyczek w kwocie 4 403 000 zł.

Projekt budżetu powiatu hrubieszowskiego na rok 2021 (plik pdf.) »


Zobacz też:

Budżet powiatu hrubieszowskiego na rok 2020

Budżet powiatu hrubieszowskiego na rok 2020 uchwalony