18 kwietnia 2024

Burza wokół szefowej Zespołu Szkół w Werbkowicach

Wojewoda lubelski stwierdził nieważność dwóch zarządzeń wójta gminy Werbkowice w sprawie postępowania konkursowego na dyrektora szkoły. Oznacza to, że Marta Pietrusiewicz zajmuje stanowisko z naruszeniem prawa.

 

12 października wojewoda wydał rozstrzygnięcie nadzorcze, stwierdzające nieważność dwóch zarządzeń wójta Lecha Bojko. Pierwsze dotyczy postępowania konkursowego mającego wyłonić dyrektora Zespołu Szkół, drugie – powierzenia tego stanowiska.


Więcej:

http://www.tygodnikzamojski.pl/artykul/76765/niewazna-dyrektorka.html


źródło: tygodnikzamojski.pl