17 czerwca 2024

Dofinansowanie na drogi dla Gminy Hrubieszów

Dwa projekty (operacje) Gminy Hrubieszów znalazły się na liście operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” PROW 2013 – 2020, zatwierdzonych do dofinansowania uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 14 czerwca 2016 r.

Reklamy


Operacje te dotyczą:

1)   „Przebudowa drogi gminnej Nr 111080 L w m. Kułakowice Trzecie”. W ramach operacji na całym odcinku drogi (tj. o długości 1,78 km) zostanie ułożona nowa nawierzchnia asfaltowa wraz z utwardzeniem poboczy. Zakłada się również wykonanie chodnika o długości 350 m (od skrzyżowania z drogą powiatową do szkoły i kaplicy) i miejsc postojowych (przy szkole podstawowej) oraz oznakowanie drogi znakami pionowymi i poziomymi. Prace powinny zakończyć się do sierpnia 2017 r. Planowana wartość wszystkich wydatków związanych z inwestycją wynosi ponad 690 tys. zł, w tym otrzymane dofinansowanie: 454 976,00 zł.

Reklamy

2)   „Przebudowa drogi gminnej nr 111098 L w m. Dąbrowa”. W ramach operacji wykonana zostanie nowa nawierzchnia asfaltowa na odcinku długości 2,185 km wraz z utwardzeniem poboczy. Zostanie również wykonany chodnik o długości 83 m (przy szkole podstawowej). Przebudowany odcinek drogi zostanie oznakowany znakami pionowymi i poziomymi. Realizacja tych prac ma potrwać do końca roku. Planowana wartość wszystkich wydatków związanych z inwestycją wynosi niemal 800 tys. zł, w tym otrzymane dofinansowanie: 522 324,00 zł.

 

Jednym z kryteriów wyboru wniosków była realizacja operacji w porozumieniu pomiędzy gminą a powiatem. Obie dofinansowane operacje Gminy Hrubieszów będą realizowane w porozumieniu z Powiatem Hrubieszowskim. Na podstawie zawartych porozumień Powiat Hrubieszowski zobowiązał się do przebudowy odcinków dróg powiatowych (skrzyżowań z dofinansowanymi drogami gminnymi) w Dąbrowie i Kułakowicach Trzecich.

Reklamy

Dofinansowanie otrzymał również wniosek złożony przez Powiat Hrubieszowski, dotyczący w całości terenu Gminy Hrubieszów, na przebudowę drogi powiatowej od skrzyżowania z drogą wojewódzką do granicy gminy (miejscowości: Moniatycze, Moniatycze Kolonia, Stefankowice i Stefankowice Kolonia). Operacja ta będzie realizowana w partnerstwie z Gmina Hrubieszów. Łączna długość przebudowywanych odcinków tej drogi wynosi 8,2 km. Wartość całkowita inwestycji została oszacowana na 2,4 mln zł, w tym otrzymane dofinansowanie wynosi ponad 1,5 mln zł. Maksymalny przewidywany termin realizacji tej operacji przypada na koniec 2017 r.

 

źródło: UG Hrubieszów