Dołhobyczów: 101. Rocznica urodzin Karola Wojtyły – papieża Jana Pawła II

18 maja przypada 101 rocznica urodzin Karola Wojtyły przyszłego papieża Jana Pawła II. Przyszedł On na świat 18 maja 1920 roku w małopolskim miasteczku Wadowice.

Reklamy

„Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy.”

Jan Paweł II „Fides et ratio”

Przygraniczne Centrum Kultury i Rekreacji w Dołhobyczowie pamięta o tym wybitnym Polaku i z wielką dumą przypomina w tym dniu Jego osobę.

Święty Jan Paweł II, którego z miłością wspominamy jako wielkiego papieża, zostawił nam ogromne dziedzictwo duchowe i religijne. Był człowiekiem czynu, służby innym ludziom, a zarazem modlitwy oraz całkowitego oddania się i zawierzenia Bogu. Jan Paweł II jest dla nas mistrzem modlitwy. Przypatrując się uważnie historii Jego życia łatwo możemy zauważyć, że modlitwa była „motorem napędowym” Jego posługi wobec całego Kościoła.

Modlitwa towarzyszyła papieżowi zawsze i wszędzie. Ubogacała Jego duszę, oświecała umysł, kształtowała wolę i porządkowała uczucia. Ponadto dodawała Mu sił w cierpieniu, niosła nadzieję i pociechę w trudnościach.

Dzisiaj, kiedy Jan Paweł II cieszy się chwałą świętych, staje się dla nas szczególnie ważnym nauczycielem i przewodnikiem na drogach modlitwy. Wchodząc do Jego „szkoły modlitwy” uczymy się, jak mądrze, pięknie i pobożnie żyć.

Przygraniczne Centrum Kultury i Rekreacji w Dołhobyczowie

fot. arch. lubiehrubie.pl


Zobacz też:

Nielegalny punkt hazardowy zlikwidowany przez funkcjonariuszy z Dołhobyczowa

Nielegalny punkt hazardowy zlikwidowany przez funkcjonariuszy z Dołhobyczowa


LubieHrubie na Instagramie