25 maja 2024

Dołhobyczów: Konkurs plastyczny w PCKiR rozstrzygnięty

W konkursie wzięło udział 16 uczestników, wszyscy otrzymali nagrody rzeczowe oraz Dyplomy Laureata.

Przyznana została Nagroda Specjalna internautów. Jej laureatką została Klaudia Mańkut, której praca zdobyła największą liczbę polubień.

Uczestnicy proszeni są o odbiór nagród w Przygranicznym Centrum Kultury i Rekreacji w Dołhobyczowie w godzinach pracy instytucji.