Dołhobyczów: Konkurs plastyczny z okazji XXV-lecia Straży Granicznej

Zapraszamy dzieci i młodzież z terenu gmin Dołhobyczów i Mircze do udziału w gminnym konkursie plastycznym ilustrującym jubileusz XXV-lecia Straży Granicznej

Reklamy


Regulamin konkursu

 

1.Organizatorzy:

– Placówka Straży Granicznej w Dołhobyczowie,

– Przygraniczne Centrum Kultury i Rekreacji w Dołhobyczowie.

 

2. Prace plastyczne można nadsyłać z instytucji szkolno-oświatowych i kulturalnych z terenu Gminny Dołhobyczów i Mircze.

 

3. Cele konkursu:

– Rozwijanie zainteresowań plastycznych,

– Promowanie uczniów uzdolnionych,

– Ogólnie pojęta integracja placówek oraz przybliżanie dzieciom i młodzieży pracy, funkcjonariuszy Straży Granicznej w Dołhobyczowie,

– Kształtowanie postawy szacunku i uznania dla służb mundurowych,

– Rozwijanie inwencji twórczej, wyobraźni, wrażliwości estetycznej i kreatywności dzieci
i młodzieży.

 

4. Przedział wiekowy:

I. do 6 r.ż.

II. 7-10 lat

III. 11-15 lat

 

5. Temat konkursu: 25-lecie Straży Granicznej.

Uczestnik konkursu powinien wykonać pracę plastyczną, ilustrującą służbę funkcjonariuszy Straży Granicznej,

Praca może być wykonana w dowolnej technice plastycznej płaskiej np.: rysunek, malarstwo, grafika, (prosimy o nie przesyłanie prac z naklejanymi produktami spożywczymi),

Format pracy A3 – prosimy o oprawienie pracy w passe-partout (rameczkę z papieru).

 

6. Do przygotowanej pracy konkursowej należy dołączyć metryczkę zwierającą następujące dane:

– dokładna nazwa, adres i nr. telefonu szkoły/placówki,

– imię i nazwisko ucznia,

– wiek uczestnika konkursu,

– imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna,

– telefon do opiekuna,

– kategoria konkursu,

– tytuł pracy.

 

7. Kryteria oceny:

– zgodność pracy z tematyką,

– inwencja i pomysłowość tematyki,

– samodzielność pracy,

– ogólne wrażenie estetyczne,

Prace plastyczne oceniane będą przez specjalnie powołaną komisję konkursową.

 

8.  Prace należy przesyłać pod adres: Przygraniczne Centrum Kultury i Rekreacji w Dołhobyczowie ul. Spółdzielcza 8, 22-540 Dołhobyczów w terminie do dnia 20.04.2016 r. do godz.15:00

 

9. Rozstrzygnięcie konkursu wraz z wręczeniem nagród  w dniu 03.05.2016 r. Szczegóły na plakacie Uroczystości Obchodów 3 Maja w Dołhobyczowie.

 

10. Dla laureatów przewidziane są nagrody ufundowane przez Komendanta Placówki SG w Dołhobyczowie, a dla pozostałych uczestników i opiekunów – dyplomy.

 

11. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu przez organizatora.

 

12. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu.