Dołhobyczów: Podpisano umowę na remonty dróg

Podpisano umowę na realizację przebudowy dróg na terenie gminy Dołhobyczów.

Reklamy

W dniu 7 marca 2023 roku, wójt gminy Dołhobyczów – Grzegorz Drewnik oraz skarbnik gminy – Alicja Jurczuk podpisali umowę na realizację przebudowy dróg na terenie gminy Dołhobyczów. Wykonawcę, wyłonionego w drodze przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którym jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. z Hrubieszowa reprezentował prezes zarządu Andrzej Serafin.

Modernizacja obejmuje pięć odcinków:

Reklamy

­

– przebudowę drogi gminnej nr 111408L w miejscowości Żabcze o długości ok. 0,373 km,

– rozbudowę drogi gminnej nr 111399L w miejscowości Dołhobyczów o długości ok. 0,3 km,

– przebudowę drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce ewid. nr 123 w miejscowości Honiatyn o długości ok. 0,404 km,

– przebudowę drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr 58 w miejscowości Żabcze o długości ok. 0,4 km,

– przebudowę drogi gminnej nr 111381L na działce nr 26 w miejscowości Zaręka o długości ok. 0,9 km.

Całkowita wartość inwestycji wynosi 2.682.701,81 zł. Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 95% to 2.548.566,72 zł, a wkład własny gminy – 5% wyniesie 134.135,09 zł.


źródło i fot. UG Dołhobyczów


Zobacz też:

O rozwoju przejścia w Dołhobyczowie [ZDJĘCIA]

O rozwoju przejścia w Dołhobyczowie [ZDJĘCIA]


Zerknij na Instagram →