18 kwietnia 2024

Dołhobyczów: Światowy Dzień Ochrony Środowiska

Piątego czerwca obchodzony jest Światowy Dzień Ochrony Środowiska, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na Konferencji Sztokholmskiej w 1972 roku.

 

Ideą tego święta jest zwrócenie uwagi świata na problemy związane z zanieczyszczeniem i ochroną środowiska naturalnego, podnoszenie świadomości ekologicznej, a także pobudzenie ludzi do aktywnej działalności proekologicznej.

Tego dnia przypomnienie o głównych problemach ekologicznych oraz poszukiwanie ich rozwiązań staje się sprawą wspólną. Piątego czerwca każdy może przyłączyć się do obchodów na własną rękę. Zrewidować codzienne nawyki, sprawdzić, co można zrobić dla najbliższego otoczenia i wyjrzeć na swoje podwórko.

Światowy Dzień Ochrony Środowiska powinien trwać przez cały rok. Na razie ma swój jeden dzień w kalendarzu, piątego czerwca i jest obchodzony w ponad 100 krajach świata.

Przy okazji tego święta chcemy przybliżyć Państwu walory przyrodnicze Gminy Dołhobyczów i zachęcić do dbania o otaczającą nas naturę.

 

info i fot.: PCKiR Dołhobyczów