23 kwietnia 2024

Dyplom uznania dla gminy Dołhobyczów [ZDJĘCIA]

Wójt Gminy Dołhobyczów – Grzegorz Drewnik odebrał dyplom uznania dla Gminy Dołhobyczów za świadectwo solidarności z narodem ukraińskim, a także współpracę z instytucjami w zakresie prowadzenia punktów recepcyjnych.

W dniu 26 maja 2022 r. Wojewoda lubelski Lech Sprawka i wicewojewoda Robert Gmitruczuk uhonorowali lubelskich samorządowców w przededniu Dnia Samorządu Terytorialnego. Wręczyli m.in. wyróżnienia Wojewody Lubelskiego, będące wyrazem podziękowania za dotychczasowe zaangażowanie w ramach organizowanych punktów recepcyjnych związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy.

Uroczystość była okazją do złożenia podziękowań za zasługi wniesione na rzecz dobra wspólnego i wzorowe wypełnianie obowiązków zawodowych.

Wójt Gminy Dołhobyczów – Grzegorz Drewnik odebrał Dyplom uznania dla Gminy Dołhobyczów za świadectwo solidarności z narodem ukraińskim, zasługi społeczności Gminy Dołhobyczów w zakresie wsparcia i pomocy niesionej uchodźcom wojennym, a także współpracę z instytucjami w zakresie prowadzenia punktów recepcyjnych.

Uznanie należy się całej społeczności Gminy Dołhobyczów, wszystkim zaangażowanym w pomoc niesioną obywatelom Ukrainy w jakże trudnym dla nich momencie.

(info i fot. UG Dołhobyczów)


Zobacz też:

Gmina Dołhobyczów: Umowy na remonty dróg podpisane (ZDJĘCIA)

Gmina Dołhobyczów: Umowy na remonty dróg podpisane (ZDJĘCIA)