24 maja 2024

Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Alojzowie

Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną to święto obchodzone w całej Europie od lat 90. XX wieku. Również Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym na terenie całego kraju uroczyście obchodzi ten dzień. Jest to szczególny czas dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich rodzin, opiekunów i terapeutów z nimi pracujących.


Czwartkowe uroczystości, zorganizowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Werbkowicach, odbyły się 5 maja br. W placówkach Warsztatu Terapii Zajęciowej i Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym w Alojzowie po raz pierwszy inicjatywa ta miała miejsce w nowym budynku i przybrała formę uroczystości integracyjnej z władzami gminy Werbkowice, powiatu hrubieszowskiego oraz miejscowości Alojzów.

Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną obchodzony przez nasze placówki rozpoczął się Mszą Św. sprawowaną przez proboszcza parafii Werbkowice ks. Adama Siedleckiego w kościele pod wezwaniem Św. Michała Archanioła. Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Alojzowie czynnie uczestniczyli w liturgii, przygotowując całą jej oprawę. Na wstępie Mszy Świętej wiceprzewodnicząca PSOUU Koła w Werbkowicach – Pani Marta Piotrowska – Lackowska przybliżyła wagę i znaczenie tego dnia dla osób niepełnosprawnych jak i całego społeczeństwa.

Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną do doskonała okazja do poznania środowiska niepełnosprawnych, zrozumienia ich problemów i potrzeb.

W dalszej części uroczystości w placówce OREW w Alojzowie przewodnicząca PSOUU Koła w Werbkowicach – Pani Halina Szpuga złożyła życzenia uczestnikom WTZ oraz wychowankom OREW, a także ich rodzicom, opiekunom, terapeutom i wychowawcom.

W ten jeden dzień w roku osoby z niepełnosprawnością intelektualną mogą poczuć się prawdziwymi bohaterami wydarzeń. Uczestnicy WTZ przygotowali akademię, poprzez którą chcieli zaznaczyć obecność osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, zwrócić uwagę na ich potrzeby, ale również pokazać ich możliwości. Uroczyste obchody Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną zakończył występ grupy tanecznej „RYTM” ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Hrubieszowie pod opieką Pani Iwony Panasiewicz.

Mamy nadzieję, że Dzień Godności będzie służył prawdziwej integracji, również ze środowiskiem lokalnym.


Tekst i foto: Pracownicy WTZ w Alojzowie