24 lipca 2024

Dzień Seniora w Husynnem

Spotkanie rozpoczęli organizatorzy, po czym życzenia i ciepłe słowa pod adresem najstarszych mieszkańców wsi skierowali goście.

Reklamy

 

Na spotykanie z Seniorami przybyli m.in.: wójt gminy Hrubieszów Jan Mołodecki, przewodniczący Rady Gminy Jerzy Fedorczuk, i dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Wołajowicach Aleksandra Muzyczuk.

Część artystyczną stanowiły występy Zespołu tanecznego „Wesoła Ferajna” z Husynnego, działającego przy GOK w Wołajowicach. Były tańce, piosenki i scenki teatralne.

Reklamy

Kwiaty i upominki dla Seniorów a dla organizatorów nagroda pieniężna z przeznaczeniem na dalszą działalność, to już stały punkt takich spotkań.

Organizatorami Dnia Seniora w Husynnem, który odbył się 6 lutego br. byli: sołtys, Rada Sołecka i Koło Gospodyń Wiejskich oraz Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Husynnem.

Reklamyinfo i fot. UG Hrubieszów