26 maja 2024

Ekshumacja i pochówek Kozaków z Peresołowic

W najnowszym numerze „Tygodnika Powszechnego” ukazał się artykuł pt. „Pochówek dla sojusznika” autorstwa historyka dr. Mariusza Sawy, pracownika Biura Edukacji Narodowej IPN w Lublinie, poświęcony poszukiwaniom, ekshumacji i pogrzebowi dwóch bezimiennych Kozaków Dońskich poległych w Peresołowicach w sierpniu 1920 roku w walce z bolszewikami.


Przedsięwzięciu patronował Związek Kozaków w Polsce, który dopełnił wszystkich formalności związanych z ekshumacją i pochówkiem.

Ekshumację, która odbyła się w grudniu 2015 roku, prowadziło Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie.

Oprawę religijną pogrzebu, który odbył się w Lublinie w maju br., zapewniła prawosławna diecezja lubelsko – chełmska.

 

Więcej:

https://www.tygodnikpowszechny.pl/pochowek-dla-sojusznika-34972