20 maja 2024

Globalne wyzwanie – bioróżnorodność. Zapraszamy na konferencję do Kryłowa

W niedzielę 21 sierpnia 2016 r. odbędzie się w Kryłowie konferencja „Globalne wyzwanie – bioróżnorodność” organizowana w ramach projektu „Pod skrzydłami Natury 2000”.

 

Konferencja „Globalne wyzwanie – bioróżnorodność” organizowana w ramach projektu „Pod skrzydłami Natury 2000 – działania edukacyjne na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Lubelszczyzny” realizowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014

 

21 sierpnia 2016 r. (niedziela) godz. 15:00

Kryłów, ul. Rynek

(konferencja odbędzie się w namiocie, na placu przy ul. Rynek, za świetlicą wiejską)

 

 

PROGRAM KONFERENCJI:

PANEL I BIORÓŻNORODNOŚĆ W TEORII

 1. Istota bioróżnorodności oraz ekonomiczna wartość ekosystemów.
 2. Polityka unijna na rzecz bioróżnorodności – Strategie i programy UniiEuropejskiej 
  w zakresie ochrony bioróżnorodności w Europie.
 3. Krajowa strategia różnorodności biologiczne.
 4. Zagrożenia dla bioróżnorodności w Polsce, a wyzwania dla Lubelszczyzny. Wpływ zmian klimatu na ekosystemy.
 5. Bioróżnorodność, a zrównoważony rozwój na obszarach Natura 2000.

PANEL II BIORÓŻNORODNOŚĆ W PRAKTYCE

 1. Zrównoważona turystyka jako forma umiarkowanego użytkowania obszarów 
  cennych przyrodniczo ściany wschodniej.
 2. Natura 2000 – szansa czy zagrożenie.
 3. Jak zatrzymać zanikanie cennych siedlisk, regionalne inicjatywy dotyczące zatrzymania zmian klimatu.
 4. Rola edukacje ekologicznej w zatrzymaniu procesu zmniejszania się oraz zanikania różnorodności biologicznej.


źródło: UG Mircze