18 kwietnia 2024

Gmina Dołhobyczów: Święto Pieczonego Ziemniaka w Honiatynie

Tradycją wsi polskiej na zakończenie wykopek, stały się rozpalane ogniska z pieczonymi ziemniakami, połączone ze śpiewem i wspólną zabawą.


Sołectwo Honiatyn przy współpracy z Przygranicznym Centrum Kultury i Rekreacji w Dołhobyczowie, hołdując owej tradycji, zorganizowało „Święto Pieczonego Ziemniaka”. Wydarzenie to odbyło się już po raz dziewiąty. W tym roku było to 13 września 2015r.

Obecnością swoją zaszczycili: Starosta Powiatu Hrubieszowskiego Pan Józef Kuropatwa, Wójt Gminy Dołhobyczów Pan Grzegorz Drewnik, Radny Powiatowy i Sekretarz Gminy Dołhobyczów Pan Stanisław Staszczuk oraz Radni Gminy i Sołtysi.

Na scenie zaprezentowała się:

–        Dziecięca Grupa Taneczna „Muchomorki”

oraz zespoły:

–        „Na Granicy”

–        „Arabeska”

–        Kapela „Moch-Band”

–        Zespół „JAX”

Części artystycznej towarzyszyło wiele dodatkowych atrakcji. Dla dorosłych przeprowadzono „Konkurs na najdłuższą obierkę”. W konkursie wzięło udział 8 Pań. Zwyciężczyniami zostały:

–        Królicka Zuzanna I miejsce – 146cm.

–        Mroczkowska Janina II miejsce – 129cm.

–        Korol Marianna III miejsce – 111cm.

Wszystkie Panie z rąk Pana Wójta otrzymały nagrody rzeczowe.

Dla dzieci przygotowano wiele gier i zabaw z nagrodami oraz darmowe zjeżdżalnie, zasponsorowane przez Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie.

Dla wszystkich uczestników „Święta Pieczonego Ziemniaka” była darmowa grochówka, ufundowana przez Gminę Dołhobyczów.

Sponsorami imprezy byli:

–        Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie

–        Gmina Dołhobyczów

–        Firma „AR-SPEED”

–        Rejon Dróg z Witkowa

–        Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie

–        Masarnia z ubojnią A.Kurantowicz

–        Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „CHEMIROL”.

Dziękujemy bardzo sponsorom oraz mieszkańcom Wsi Honiatyn na czele z Panią Sołtys Dorotą Skiba za trud i zaangażowanie w przygotowaniu imprezy.

Już teraz zapraszamy na jubileuszowe X „Święto Pieczonego Ziemniaka” w 2016r.

 

 

Przygraniczne Centrum Kultury i Rekreacji

w Dołhobyczowie