Gmina Dołhobyczów: Uzależnienia – złodzieje młodości. Nie pozostawaj obojętny

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Dołhobyczów do udziału w konkursie profilaktycznym „Uzależnienia – złodzieje młodości. Nie pozostawaj obojętny”.

Reklamy

Tematyka prac powinna nawiązywać do:

– zainteresowań i pasji dziecka,

– przedstawienia sposobów na nudę,

– rozwijania posiadanych talentów.

Prace konkursowe powinny być związane z przeciwdziałaniem uzależnieniom (np. nikotynizm, alkohol, narkotyki i dopalacze, komputer, itp.) – ze szczególnym zwróceniem uwagi na negatywne konsekwencje.

­

Przewidziano 4 kategorie wiekowe:

Grupy przedszkolne (plakat)

Klasy I – III (ulotka)

Klasy IV – VI (list do kolegipt.: „Jak zachęciłbyś kolegę do rezygnacji z zażywania dopalaczy?”)

Klasy VII – VIII (tekst literacki napisany prozą o tematyce profilaktycznej)

­

Każdy Uczestnik może zgłosić jedną pracę pisemną lub plastyczną.

Prace literackie w formie pliku tekstowego wraz ze skanem formularza, który stanowi załącznik nr 1 Regulaminu, należy przesłać na adres e-mail: gokdolhobyczow@op.plz tematem konkursu literacko – plastycznego „Uzależnienia – złodzieje młodości. Nie pozostawaj obojętny” w terminie do 24 listopada 2020 roku do godziny 15.00.

Tekst powinien być napisany czcionką Times New Roman, rozmiar 14. Objętość pracy do maksymalnie 3 stron formatu A4 dla IV kategorii wiekowej.

Prace plastyczne – (dotyczy I i II kategorii wiekowej) – mogą być wykonane w dowolnej technice płaskiej na papierze z wykluczeniem techniki komputerowej. Praca musi być opisana wg karty zgłoszeniowej będącej załącznikiem do Regulaminu, brak karty zgłoszeniowej jest równoznaczny z wykluczeniem z konkursu. Skan lub fotografię pracy można przesłać na adres e-mail Organizatora: gokdolhobyczow@op.pl wraz z załącznikami w terminie do 24 listopada 2020 roku do godziny 15.00.

Ponadto wszystkie prace, zarówno literackie jak i plastyczne mogą zostać również przesłane za pośrednictwem Poczty Polskiej  na adres: Przygraniczne Centrum Kultury i Rekreacji w Dołhobyczowie, ul. Spółdzielcza 8, 22-540 Dołhobyczów.

Utwory literackie i prace plastyczne muszą być wykonane samodzielnie.

Uczestnicy konkursu otrzymają nagrody oraz pamiątkowe dyplomy.


DO POBRANIA

Regulamin

Załącznik nr 1

Załacznik nr 2

Załącznik nr 3


info, grafika: UG Dołhobyczów