22 maja 2024

Gmina Horodło: Będą remonty trzech dróg

Gmina Horodło otrzymała dofinansowanie na wszystkie 3 ze złożonych wniosków w ramach naboru 2019, ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, zgodnie z zatwierdzoną listą zadań gminnych przez Prezesa Rady Ministrów.

 

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z FDS, możliwa będzie realizacją następujących inwestycji, obejmujących przebudowę i remonty dróg gminnych:

 

1. „Przebudowa drogi gminnej nr 111228L w miejscowości Horodło ul. Pietnicka”

ogólna wartość inwestycji – 1 032 081,98 zł.

kwota dofinansowania – 722 457,00 zł.

 

2. „Remont drogi gminnej nr 111210L w miejscowości Janki”

ogólna wartość inwestycji – 431 795,09 zł.

kwota dofinansowania – 302 256,00 zł.

 

3. „Remont drogi gminnej nr 111216L w miejscowości Strzyżów ul. Nadbużańska”

ogólna wartość inwestycji – 272 371,42 zł.

kwota dofinansowania – 190 659,00 zł.

 

Łączna ogólna wartość wszystkich inwestycji wyniesie 1 736 248,49 zł. przy uzyskanym dofinansowaniu (70%) w łącznej kwocie 1 215 372,00 zł. Realizacja powyższych inwestycji odbędzie obejmować lata 2019 – 2020.

W najbliższych dniach Gmina Horodło planuje wszcząć procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy wszystkich dofinansowanych zadań.

 

(info: UG Horodło)