14 kwietnia 2024

Gmina Horodło: Nowy sprzęt ratujący życie dla OSP

20 sierpnia 2018 r. Gmina Horodło podpisała w Lublinie umowę na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Sprawiedliwości celem zakupu wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla jednostek OSP, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia.

 

W ramach tej umowy Gmina Horodło zakupi następujące wyposażenie i sprzęt:

– dwa defibrylatory,

– zestaw sprzętu ratownictwa medycznego,

– agregat prądotwórczy oraz przenośny maszt oświetleniowy,

– piłę ratowniczą do szyb klejonych,

– parawan do osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar wypadków,

– detektor prądu przemiennego.

 

Kwota przyznanej dotacji celowej na realizację ww. zadań wynosi: 29 502,00 zł.

Wkład własny dla realizacji zadania wynosi 298,00 zł.

 

źródło i fot. UG Horodło